Treng ikkje hestekur for å redusera fosfortala

Treng ikkje hestekur for å redusera fosfortala

Fosfor tilført jorda gjennom rett bruk av husdyrgjødsla blir teke ut gjennom avlinga med dagens regelverk, konstaterer bonde Kristian Vinningland og rådgjevar Ragnvald Gramstad. Det blir heilt feil å skjerpe spreiearealkrava, meiner dei.

Finn balansen, NIBIO

Finn balansen, NIBIO

Bønder gjødsler mye riktigere i dag enn tidligere og dårlig vannkvalitet er ikke et økende problem, skriver forfatterene.

Halve driftsresultatet kan fordufta

Halve driftsresultatet kan fordufta

Jærbonde vil få driftsresultatet på garden redusert med 55 prosent om spreiearealet endrast til seks dekar per gjødseldyreining. – Eg får assosiasjonar til pelsdyrbøndene. I praksis vil dette slå inn som eit yrkesforbod, seier bonde Willy Finnbakk.

Nå skal møkkatala på bordet

Nå skal møkkatala på bordet

I staden for å leggja gjødselvareføreskrifta ut på høyring har regjeringa gitt Nibio oppgåva med å rekna på kva spreiearealskjerpinga vil kosta for enkeltbruk. Det er Jæren Rekneskapslag alt i gang med – på eige initiativ.