Ikkje miljøtilskot til gjødselrøyr

Ikkje miljøtilskot til gjødselrøyr

Prisen for å sleppa til med slangespreiar gjennom ei 125 millimeter røyrgate under fylkesvegen var meir enn 100.000 kroner. – Alt for dyrt for eit svært effektivt klimatiltak, seier Jostein Eiane til Vegvesenet, Innovasjon Norge og Fylkesmannen.

Jærkommunane skjerpar spreiefristen

Jærkommunane skjerpar spreiefristen

Første september er siste frist for spreiing av husdyrgjødsel for bøndene i alle kommunane på Jæren, minus Sola. Nedmolding i september og oktober er ikkje lenger lov.