Tilrår maks seks tonn per spreiing

Tilrår maks seks tonn per spreiing

Husdyrgjødsla skal snart ut på åker og eng, og freistinga til å peisa på med store mengder vassblanda gjødsel om våren, er absolutt til stades. Det er ikkje sikkert det er så lurt.

Rogalands-fosfor i balanse

Rogalands-fosfor i balanse

Ny rapport viser at både avlingsnivå og opptak av fosfor i plantene er høgare enn tidlegare rekna med. – Fosforgjødslinga er i balanse, og fosfornivået i jorda i Rogaland er høgt, men stabilt, seier Helga Hellesø, prosjektleiar for rapporten.