Førebels full kontroll i Felleskjøpet

Førebels full kontroll i Felleskjøpet

Mykje av såfrøet og gjødsla til våren er på plass i lagerbygningane til Felleskjøpet. For å avlasta transportpress til våren og eventuelle koronarestriksjonar, oppmodast dei kundane som kan til å ta heim gjødsel alt nå.

Tørrstoffmåling i blaut storfegjødsel

Tørrstoffmåling i blaut storfegjødsel

Innhaldet i blautgjødsla kan variere mykje. Vil bruk av flytevekt gi sikrare vurdering av næringsinnhald i blaut storfegjødsel ? Forsøk med 42 gjødselprøver i Møre og Romsdal har vist at det er mogleg. Fordelen med flytevekter er at ein får svar raskt.