Behov for mer: Undersøkelsen «Trender i norsk landbruk», som Norsk senter for bygdeforskning har gjennomført, viser at bare en tredjedel av bøndene mener de i stor grad får dekket sine behov for faglig oppdatering som næringsutøvere. (Illustrasjonsfoto)

Norske bønder trenger faglig påfyll, viser undersøkelse.

Undersøkelsen «Trender i norsk landbruk», som Norsk senter for bygdeforskning har gjennomført, viser at bare en tredjedel av bøndene mener de i stor grad får dekket sine behov for faglig oppdatering som næringsutøvere. Litt over halvparten oppgir at de bare i noen grad får dekket sine behov for faglig oppdatering, står det å lese på forskning.no
Melkeprodusenter skiller seg sterkest fra andre produsenter ved at nesten halvparten svarer at de i stor grad opplever at de får dekket sine behov for faglig oppdatering.
Forskerne bak undersøkelsen har sett nærmere på hvordan husdyrbønder vurderer sin egen kompetanse på ulike fagfelt. Resultatene viser at det er flere fagfelt der det er behov for å styrke kompetansen. Dette gjelder særlig planteproduksjon og data/IKT.
Husdyrhold er det området husdyrbønder vurderer å ha best kompetanse på. Videre følger økonomi, administrasjon og ledelse, driftstekniske fag, etterfulgt av planteproduksjon. Under halvparten av husdyrbøndene mener de har god eller svært god kompetanse innen data og IKT.
Bønder med landbruksfaglig utdanning på videregående nivå eller høyere får i større grad enn de uten slik utdanning dekket sine behov for faglig oppdatering. Og andelen bønder med landbruksfaglig utdanning øker stadig, men sakte.
40 prosent av bønder med landbruksfaglig utdanning oppgir at de i stor grad får dekket behovet for faglig oppdatering, mens blant de uten denne typen utdanning får bare 24 prosent dekket dette behovet i samme grad, ifølge forskning.no