I vegen? Den kritisk trua vipa er blant fleire raudslista fugleartar som hekkar i området som er sett av til industri og veg. Utbyggar Time Energipark hevdar dei alltid har tatt omsyn til naturmangfaldet, men det var først etter at grunneigarane påpeikte manglande utgreiing jmfr naturmangfaldslova, at Time Energipark fekk laga rapportar om fuglane. Foto: Istock / Richard Hadfield