Saksøkte: Advokat Henrik Lande t.v. representerer dei saksøkte grunneigarane, som i sin tur er representert i rettssalen ved Betuel Frøyland (midten) og Bjørn Lende.