Viktig melding – meld adresseendring!

Bondevennen får stadig fleire blad i retur frå Posten.

Årsaka er at det er manglande mellomadresse
(gatenamn og vegnummer).

Ta kontakt med Bondevennen om du ikkje få bladet
– og meld frå om ny adresse.

E-post: post@bondevennen.no
Telefon: 51 88 72 61

Du kan og endre dette på «Min side» om du har elektronisk bruker.