Sparing er viktig for å kunne sende barn på skolen eller investere i andre ting.

Sparing er viktig for å kunne sende barn på skolen eller investere i andre ting.

I løpet av de syv årene U-landutvalget har vært engasjert i Sambolabo, har det skjedd stor utvikling i landsbyen.

Elisabeth K. Nesheim og Terje Øen fra U-landsutvalget.
Foto: Iya Paul

Det er nå vel åtte år siden U-landsutvalget var i Sambolabo (i Kamerun) første gang. Da ble vi møtt av rundt 50 menn utenfor landsbysjefen. Det var ulike landsbysjefer, kvartalsjefer, representanter fra det offentlige og det muslimske lederskapet. Ingen kvinner var å se, dvs. vi så dem stikke hodene opp over murene der de oppholdt seg. Fra Norge var vi 3 personer – to kvinner og en mann. Og det var en kvinne fra Norge som førte ordet på vegne av U-landsutvalget. Hvilke kontraster…

Tre år senere besøkte vi igjen Sambolabo. Da hadde våre to medarbeidere vært i Sambolabo i ca to år. Denne gangen ble vi vist inn i bakgården til landsbysjefen. Noen ville treffe oss. Og der satt vel 70 kvinner fra 7 ulike kvinnegrupper som hadde kledd seg opp i festklær og ønsket oss velkommen. Det var sterkt å høre hvordan de fortalte om de endringer som hadde skjedd siden Asta Pauline (vår kvinnelige medarbeider) og Iya Paul (vår mannlige medarbeider og leder) var kommet til landsbyen med en befolkning på rundt 3.000 mennesker. Det gjorde inntrykk å høre om mulighetene som hadde åpnet seg gjennom ukentlige sammenkomster kvinnene seg i mellom. Som en ung kvinne sa det: ”Tidligere kunne det gå både en og to måneder før jeg traff en nabokone. Nå treffes vi ukentlig og deler livet med hverandre, drøfter barneoppdragelse og snakker om det som opptar oss i hverdagen og lærer noe nytt hele tiden”.
I dag er det etablert 13 foreninger/grupper med vel 700 medlemmer i Sambolabo og området omkring. De aller fleste er kvinnegrupper med litt innslag av menn og noen ungdomsgrupper. Aktivitetene i gruppene varierer noe, men det dreier seg om sparing/utlån, mindre næringsaktivitet som honningproduksjon, dyrking av grønnsaker, sying, strikking, farging av stoff og ulike salgsaktiviteter. Undervisning innen landbruk, forebyggende helsearbeid og organisasjonsarbeid hører også med.

Hva har skjedd første halvår i 2014?

Tontine
En spareform der medlemmene i en avtalt gruppe stiller med det samme beløp til avtalt tid. En person får hele potten når de treffes og slik fortsetter det til alle har fått det innsamla beløpet pr. møterunde en gang. 12 grupper brukte denne spareformen første halvår i 2014, og omsetningen var på vel 300.000 norske kroner.

Sparing
Her sparer det enkelte medlem så mye det kan på sine ukentlige samlinger. Hver gruppe har sine tillitsvalgte som holder styr på pengestrømmen. De sparer i 6 måneder før sparebeløpet utbetales. I spareperioden låner de ut penger til medlemmer som måtte ønske det. Muslimene i dette området tar ikke renter når de låner ut penger. De kaller det derfor en administrasjonskostnad i stedet for renter når de låner ut penger i en viss periode. Alle slike lån må være tilbakebetalt før sparepengene skal utbetales. Og det klarer de! Første halvår i 2014 ble denne spareformen nytta i 8 grupper og omsetningen var på vel 105.000 kroner.

Eksterne midler
Mens de to første spareformene består av egne penger, disponerer prosjektet rundt 25.000 kroner som de låner ut etter behov. Vel 400 personer har gjort seg bruk av disse pengene første halvår 2014. På slike kortsiktige lån er ”renta” ganske høg – men alltid litt lavere enn hos pengevekslerne på torget.

Mølle
En forening fikk i 2013 lån til å kjøpe og installere en mølle. Den har nå vært i bruk i ett år. Starten ble litt vanskelig grunnet ”møllegutten” som ikke mestra jobben så bra. På våren fikk de tak i en ny gutt som driver mølla veldig bra. Tross startvanskene har de klart å betale tilbake knapt 4.000 norske kroner av et lån på 15.000 norske kroner.

Maling av maisen letter arbeidet i hverdagen for kvinnene

Maling av maisen letter arbeidet i hverdagen for kvinnene

Brubygging
Hvert år mobiliseres landsbybefolkningen for å bygge bruer. I 2014 er det bygd to bruer på henholdsvis 22 og 10 meters lengde. U-landsutvalget bidrar med å betale for sement og jern pluss en byggeleder. Resten bidrar landsbybefolkningen, det offisielle og tradisjonelle lederskapet med.  Det er ikke rent lite som må gjøres når sand og stein skal samles inn, brua bygges og senere kommer et visst vedlikehold. U-landsutvalget bidrog med vel 98.000 kroner for å få bygd disse to bruene. Disse broene bidrar til at varer kan selges på bymarkeder, og inspirerer derfor til økt produksjon og kreativitet for å lage nye og flere varegrupper.

En av de to bruene som ble bygd i 2014

En av de to bruene som ble bygd i 2014

Brønn
Rent vann er helt grunnleggende for en god folkehelse. I tørketiden er det vansker med å finne egnet drikkevann. Derfor bidrar U-lands utvalget med sement, jern og en byggeleder så det kan bygges en brønn i året. En brønn i nærområdet der folk bor letter arbeidsdagen for kvinner og barn som har den jobben i lokalsamfunnet. Spesielt i tørketiden når tradisjonelle vannkilder tørker inn betyr disse brønnene mye. Vårt bidrag til årets brønn var på knapt 15.000 norske kroner.

Brønnen som ble bygd i 2014.

Brønnen som ble bygd i 2014.

Nytter det?

Responsen hos lokalbefolkningen er oppmuntrende og overveldende. Vårt bidrag dreier seg mest om økonomisk støtte til prosjektet. Når tilbakemeldingene er så gode skyldes det primært de to kamerunske medarbeiderne som jobber der. De nyter stor tillit blant lokalbefolkningen og er årsaken til at hjelpen når fram og at det nytter. Særlig har kvinner fått styrket sin posisjon, og dermed styrkes barn og ungdom sine rettigheter samtidig. Det ser vi tydelig i Sambolabo ved at flere barn (også jenter) går på skole, og ungdom blir opplært i for eksempel honningproduksjon og strikking (!). Det viktigste er likevel at både ledelse og innbyggere ønsker utvikling og endring for å få et bedre liv, og tar ansvar for det selv. Det hadde ikke vært mulig uten starthjelp fra våre medarbeidere, og den fantastiske støtten økonomisk vi får via 4H, bygdekvinnelag, bondelag og samvirkeorganisasjonene i Rogaland.

Evalueringstur

Representanter for U-landsutvalget skal til Kamerun og besøke området i februar 2015 sammen med bl.a. to representanter fra Rogaland 4H. Det gleder vi oss til. Vi ser det som viktig å følge opp prosjektet med regelmessige besøk selv om mye av oppfølging kan gjøres via Internett og telefon i dag.