Annonseprisar/-informasjon

Opplag: 4 700  (+ 5000 ved digitale spesialnummer) pr. 27.10.23.

Primær målgruppe: Jord-, skog- og hagebrukarar og rettleiarar i landbruket i Rogaland, Agder-fylka, Telemark og Hordaland sør for Hardangerfjorden.

Merk: Bondevennen er eit samvirketidsskrift. Etter vedtak i styret i Bondevennen SA, reserverer vi oss mot å ta inn annonsar frå privat konkurrerande verksemd til Bondevennen sine eigarar (Felleskjøpet Rogaland Agder, Nortura og Tine)

 

Annonsestørrelser og prisar papir

1/1 side  – kr 19 440,-  (210 x 297 mm. evt. 3 mm utfallende)
1/2 side – kr 11 000,- (b 186 x h 132 x / b 91 x h 268 mm)
1/4 side – kr 6 060,- (b 91 x h 132 / b 138,5 x h 86 / b 43,5 x h 268 mm)
Millimeterpris kr 20,-

Alle prisar eks. mva.

Ta kontakt for pris på andre størrelsar.

 

Frå bonde til bonde

Som eit særskilt tilbod til yrkesutøvarar i primærproduksjonen, tilbyr vi annonsar for kjøp/sal av brukte maskinar, reiskap og utstyr til gunstige prisar. Annonsane blir og liggande på nettsida i 2 veker. NB: Gjeld berre privatpersonar.

Opptil 20 mm spaltehøgd: kr 165,- 20 – 40 mm spaltehøgd (max.): kr 340,- Alle prisar eks. mva.

 

Faglag og møte

Spalta «Faglag og møte» har lang tradisjon som «oppslagstavle» for ulike møte og arrangement innan landbruksmiljøet på Sør-Vestlandet. Lag og organisasjonar utan andre nemnande inntekter enn medlemskontingent annonserer gratis her (gjeld annonser opp til 5 cm). Faglag og møte annonsane blir liggande på nettsida til arrangementet er over.

For andre er prisane for lysingar under «Faglag og møte»: Inntil 30 mm spaltehøgd: kr 278 Inntil 50 mm: kr 475 Inntil 100 mm: kr 772

Større annonsar vert prisa etter avtale. Sjå utgjevingsplan for materiellfristar m.v. Alle prisar eks. mva.

 

Tekniske data:

Format: A4 (297 x 210 mm)
Tal spalter: 4
Spalteavstand: 4 mm
Spaltebreidde: 43,5 mm
Annonsemateriell: PDF-format eller etter avtale

 

Plassering i tekst + 30%

Bondevennen ønskjer primært ikkje å blanda annonsar og tekst. Alle annonsar blir i utgangspunktet plassert bakerst i bladet, dersom ikkje anna er særskild avtalt. Omslagssider er heller ikkje tilgjengelege for eksterne annonsar. Etter spesielt ønske kan annonsar likevel plasserast i tekst. Vi reknar då eit pristillegg på 30%. På tekstplass godtek vi berre annonsar i fullt breiddeformat (186 mm).

 

Rabattar:

For annonsar som vert innrykt minst 3 gonger 10%
For annonsar som vert innrykt minst 5 gonger 15%

 

Bilag/innstikk:

Kontakt oss for nærare informasjon.

 

Kontakt oss:

Telefon 51 88 72 61. E-post: post@bondevennen.no.
For bestilling av rubrikkannonsar og «Faglag og møte» kan ein og bruka dette elektroniske skjemaet.

For trykke-/materielltekniske spørsmål:  Thea Hjertuslot Tlf.: 90 24 62 52

 

 

Annonsestørrelser og prisar digital (mobil, nettbrett og desktop)

Framside stor (b 900px x h 400px) kr 700,- pr veke

Framside liten (b 400px x h 240px) kr 400,- pr veke​

Sidemarg stor – (kun desktop) (b 300px x h 1100px) kr 700,- pr veke

Sidemarg liten annonse

Sidemarg liten – (kun logo) (b 300px x h 150px) kr 5000,- pr år