Annonseprisar/-informasjon

Opplag: 6.000  (10.000 ved spesialnummer) pr. 12.12.19.
Primær målgruppe: Jord-, skog- og hagebrukarar og rettleiarar i landbruket i Rogaland, Agder-fylka, Telemark og Hordaland sør for Hardangerfjorden.

Merk: Bondevennen er eit samvirketidsskrift. Etter vedtak i styret i Bondevennen SA, reserverer vi oss mot å ta inn annonsar frå privat konkurrerande verksemd til Bondevennen sine eigarar (Felleskjøpet Rogaland Agder, Nortura og Tine)

Annonseprisar 2020

1/1 side  – kr 18 070  (210 x 297 mm. evt. 3 mm utfallende)
1/2 side – kr 10.360 (b 186 x h 132 x / b 91 x h 268 mm)
1/4 side – kr 5.640 (b 91 x h 132 / b 138,5 x h 86 / b 43,5 x h 268 mm)
Millimeterpris kr 19,00
Alle prisar eks. mva.

Ta kontakt for pris på andre størrelsar.

Tekniske data:

Format: A4 (297 x 210 mm)
Tal spalter: 4
Spalteavstand: 4 mm
Spaltebreidde: 43,5 mm
Annonsemateriell: PDF-format eller etter avtale

Plassering i tekst + 30%

Bondevennen ønskjer primært ikkje å blanda annonsar og tekst. Alle annonsar blir i utgangspunktet plassert bakerst i bladet, dersom ikkje anna er særskild avtalt. Omslagssider er heller ikkje tilgjengelege for eksterne annonsar. Etter spesielt ønske kan annonsar likevel plasserast i tekst. Vi reknar då eit pristillegg på 30%. På tekstplass godtek vi berre annonsar i fullt breiddeformat (170 mm) til modulpris, alle andre annonsar på tekstplass vert prissette etter millimeterpris (+30%). Dette på grunn av at vi har ein annen satsspegel på tekstsider.

Rabattar:

For annonsar som vert innrykt minst 3 gonger 10%
For annonsar som vert innrykt minst 5 gonger 15%

Bilag/innstikk:

Kontakt oss for nærare informasjon.

Frå bonde til bonde

Som eit særskilt tilbod til yrkesutøvarar i primærproduksjonen, tilbyr vi annonsar for kjøp/sal av brukte maskinar, reiskap og utstyr til gunstige prisar. Annonsane blir og liggande på nettsida i 2 veker. NB: Gjeld sjølvsagt berre privatpersonar. Opptil 20 mm spaltehøgd: kr 165,- 20 – 40 mm spaltehøgd (max.): kr 340,- Alle prisar eks. mva.

Faglag og møte

Spalta «Faglag og møte» har lang tradisjon som «oppslagstavle» for ulike møte og arrangement innan landbruksmiljøet på Sør-Vestlandet. Lag og organisasjonar utan andre nemnande inntekter enn medlemskontingent annonserer gratis her (gjeld annonser opp til 5 cm). Faglag og møte annonsane blir liggande på nettsida til arrangementet er over. For andre er prisane for lysingar under «Faglag og møte» for tida: Inntil 30 mm spaltehøgd: kr 278 Inntil 50 mm: kr 475 Inntil 100 mm: kr 772 Større annonsar vert prisa etter avtale. Sjå utgjevingsplan for materiellfristar m.v. Alle prisar eks. mva.

Kontakt oss:

På direkteline 51 88 72 61, Sentralbord: 51 88 70 00, E-post: post@bondevennen.no. For bestilling av rubrikkannonsar og «Faglag og møte» kan ein og bruka dette elektroniske skjemaet og bestilla direkte via internett.

For trykke-/materielltekniske spørsmål:  Thea Hjertuslot Tlf.: 51 88 72 65