Annonseprisar/-informasjon

Opplag: 6.300  (10.000 ved spesialnummer) pr. 20.12.18.
Primær målgruppe: Jord-, skog- og hagebrukarar og rettleiarar i landbruket i Rogaland, Agder-fylka, Telemark og Hordaland sør for Hardangerfjorden.

Merk: Bondevennen er eit samvirketidsskrift. Etter vedtak i styret i Bondevennen SA, reserverer vi oss mot å ta inn annonsar frå privat konkurrerande verksemd til Bondevennen sine eigarar (Felleskjøpet Rogaland Agder, Nortura og Tine)

Annonseprisar 2019

1/1 side  – kr 17.630  (210 x 297 mm. evt. 3 mm utfallende)
1/2 side – kr 10.110 (b 186 x h 132 x / b 91 x h 268 mm)
1/4 side – kr 5.500 (b 91 x h 132 / b 138,5 x h 86 / b 43,5 x h 268 mm)
Millimeterpris kr 18,50
Alle prisar eks. mva.

Ta kontakt for pris på andre størrelsar.

Tekniske data:

Format: A4 (297 x 210 mm)
Tal spalter: 4
Spalteavstand: 4 mm
Spaltebreidde: 43,5 mm
Annonsemateriell: PDF-format eller etter avtale

Plassering i tekst + 30%

Bondevennen ønskjer primært ikkje å blanda annonsar og tekst. Alle annonsar blir i utgangspunktet plassert bakerst i bladet, dersom ikkje anna er særskild avtalt. Omslagssider er heller ikkje tilgjengelege for eksterne annonsar. Etter spesielt ønske kan annonsar likevel plasserast i tekst. Vi reknar då eit pristillegg på 30%. På tekstplass godtek vi berre annonsar i fullt breiddeformat (170 mm) til modulpris, alle andre annonsar på tekstplass vert prissette etter millimeterpris (+30%). Dette på grunn av at vi har ein annen satsspegel på tekstsider.

Rabattar:

For annonsar som vert innrykt minst 3 gonger 10%
For annonsar som vert innrykt minst 5 gonger 15%

Bilag/innstikk:

Kontakt oss for nærare informasjon.

Frå bonde til bonde

Som eit særskilt tilbod til yrkesutøvarar i primærproduksjonen, tilbyr vi annonsar for kjøp/sal av brukte maskinar, reiskap og utstyr til gunstige prisar. Annonsane blir og liggande på nettsida i 2 veker. NB: Gjeld sjølvsagt berre privatpersonar. Opptil 20 mm spaltehøgd: kr 165,- 20 – 40 mm spaltehøgd (max.): kr 340,- Alle prisar eks. mva.

Faglag og møte

Spalta «Faglag og møte» har lang tradisjon som «oppslagstavle» for ulike møte og arrangement innan landbruksmiljøet på Sør-Vestlandet. Lag og organisasjonar utan andre nemnande inntekter enn medlemskontingent annonserer gratis her. Faglag og møte annonsane blir liggande på nettsida til arrangementet er over. For andre er prisane for lysingar under «Faglag og møte» for tida: Inntil 30 mm spaltehøgd: kr 278 Inntil 50 mm: kr 475 Inntil 100 mm: kr 772 Større annonsar vert prisa etter avtale. Sjå utgjevingsplan for materiellfristar m.v. Alle prisar eks. mva.

Kontakt oss:

På direkteline 51 88 72 61, Sentralbord: 51 88 70 00, E-post: post@bondevennen.no. For bestilling av rubrikkannonsar og «Faglag og møte» kan ein og bruka dette elektroniske skjemaet og bestilla direkte via internett.

For trykke-/materielltekniske spørsmål:  Thea Hjertuslot Tlf.: 51 88 72 65