Balanse – men kor lenge?

Balanse – men kor lenge?

Nå skal me ikkje setja verken folk opp mot folk eller husdyr mot husdyr, anna enn å konstatera at sauen er det viktigaste husdyret me har i Norge.

Gull! (Reprise)

Gull! (Reprise)

Husdyrgjødsla har aldri vore meir verdt. Med skyhøge kunstgjødselprisar gjeld det å få mest mogleg ut av «bondens gull». Bondevennens podcast gir deg tips til korleis.