HØYR!

Ikke rom for produksjonsøkning

Arkivfoto.

Et usikkerhetsmoment er hvordan melkebøndene tilpasser seg den nye markedssituasjonen

– Markedet tilsier at det ikke er rom for økning i noen av produksjonene, sier Ole Nikolai Skulberg, direktør i Totalmarked kjøtt og egg.

Jane Brit Sande

Nylig ble prognosen for 2020 offentliggjort av Totalmarked kjøtt og egg. Importkvoter er inkludert. For flere av produksjonene kan det se ut som at prognosen melder godt nytt, men i praksis stiller saken seg i et annet lys.

– Markedet tilsier at det ikke er rom for økning i noen av produksjonene, sier Skulberg.

– Det kommende året, isolert sett, viser et lite underskudd av lam i markedet, og et overskudd av sau. Men i tillegg drar vi med oss et overskuddslager fra inneværende år. Det vil derfor være rikelig med lam og overproduksjon av sau. Vi oppfordrer saueprodusentene til å fortsatt holde igjen søyene, sier han.

På gris er det varslet en underdekking på 800 tonn i 2020, og da er fullføring av utkjøpsordningen tatt med i prognosen.

– Det skal eksporteres en del stykningsdeler i 2020, men også på gris drar vi med oss et overskuddslager fra 2019. Dette underskuddet er derfor helt nødvendig, sier Skulberg.

– Betyr dette at omsetningsavgiften endelig går ned?

– Den skal nok nedover, men dette bestemmes ikke enda. Vi må få gjort opp utkjøpsordningen i første omgang.

Skulberg understreker hvor lite som skal til for å endre situasjonen:

– Dersom slaktevekta på gris går opp ett kilo, tilsvarer dette 1000 tonn i sluttmarkedet. Det er ikke rom for å øke produksjonen, og i tillegg mister vi eksportmuligheten. Vi friskmelder altså ikke svinemarkedet.

Storfekjøttproduksjonen, året sett under ett, er i balanse. Faktisk ligger det an til et lite underskudd, men Skulberg påpeker at det også her er lite som skal til før markedet bikker den andre veien.

– Et usikkerhetsmoment er hvordan melkebøndene tilpasser seg den nye markedssituasjonen. Dersom melkebøndene øker kjøttproduksjonen vil det bety et redusert behov for ammekyr. Vår anbefaling er å ikke øke med ammekyr før dette er kartlagt. Det er bedre å holde igjen, sier Skulberg.

Eggproduksjonen går et krevende år i møte.

– Prognosene viser et økende overskudd, og dette har bakgrunn i nyetableringer. Vi håper salget vil øke, sier Skulberg.

– Hva bør Innovasjon Norge og partnerskapene prioritere i fordelingen av midler?

– Investeringer knyttet til vekst er ikke å anbefale på grunn av markedssituasjonen. Men på mange gårdsbruk er det investeringsbehov både knyttet til vedlikehold, og klimaforbedrende og dyrevelferdsforbedrende tiltak, sier Skulberg.