HØYR!

– Kjempeutfordrende såkornmarked

10. november 2023

I år er det reduserte avlinger av raigrasfrø, både i FKRA og nasjonalt.

En krevende vekstsesong påvirker tilgangen på såkorn. Men FKRA er likevel komfortable med situasjonen, takket være egne såkornprodusenter.

Jane Brit Sande

Såkorntilgangen i norsk marked er negativt påvirket av både tørke på forsommeren og mye nedbør i høst, sier Jens Randby, sjef for plantekultur i Felleskjøpet Rogaland Agder (FKRA), til Bondevennen.

– Situasjonen landet sett under ett, er kjempeutfordrende. Det er stor mangel på såkorn. Avlingen på såkorn, som avlingen på fôrkorn, har formidabel avlingssvikt, sier Randby.

Likevel er alt langt fra helsvart.

– Vi har god tilgang i vår region, som er Rogaland og Agder. Vi har egne såkornprodusenter, og er rimelig komfortable med situasjonen, sier han.

Ifølge Randby understreker situasjonen betydningen av at FKRA har egen såvareavdeling i Stavanger.

– Lokal såkornproduksjon og egen avdeling for distribusjon er viktig for FKRA sin behovsdekning, og sikrer regional forsyning. All frødyrking foregår på Sørlandet, på kontrakt med FKRA.

Randby vil gjerne ha flere frødyrkere med på laget.

– På Sørlandet er det mange dyktige frødyrkere, og et godt miljø. Men vi trenger rekruttering, sier Randby.

Importbehovet for raigras er større enn på flere år.

– Normalt har vi en brukbar dekning av flerårig raigras. I år er det reduserte avlinger av raigrasfrø, både i FKRA og nasjonalt. Vi har noe norskproduksjon av flerårig, men må spe på med import.

Importbehovet er større enn normalt i år, og dette vil trolig påvirke prisene på de tollfrie kvotene.

– Såvarebransjen i Norge kan kjøpe tollfrie kvoter på auksjon. Disse kan det bli kamp om, sier Randby.

For å beskytte innenlands produksjon av frø, er tollsatsen på raigras fastsatt til 29 kroner per kilo.

– Og vi importerer normalt 200-250 tonn raigrasfrø årlig, sier Randby.

I beste fall kan tollfrie kvoter kjøpes for ett øre per kilo.

– Det sier seg selv at det betyr mye å sikre de tollfrie kvotene.

Dersom det blir stor rift om de tollfrie importkvotene, kan prisen bli veldig høy.

– Vi står midt oppi dette nå, sier plantekultursjefen.

– Generelt ser situasjonen på såvarer OK ut for kommende sesong, Usikkerheten gjelder først og fremst prisen som må betales for den tollfrie kvoten.