LESARBREV

Konkurranse om slaktet er bra for bonden

4. juni 2020

Reagerer: – Selv en gammel bransjetraver som meg må gni meg i øya når jeg leser Nortura sin annonse i Bondevennen 15. mai, skriver Bjørn-Ole Juul-Hansen, administrerende direktør i Kjøtt-og fjørfebransjens landsforbund.

 

Det er alltid interessant å følge med på hva konkurrenter sier og gjør. Det forteller ofte noe om verdiene de står for, den kreativiteten de har og hvordan de bygger samholdet i sitt «marked» videre.
Ikke minst gjelder dette i koronakrisen der hele Norge er invitert til en felles dugnad. Landbrukets representanter og næringsmiddelindustrien har jobbet side om side for å få på plass løsninger rundt arbeidskraft, finne inndekning for ekstraordinære kostnader og skapt positiv oppmerksomhet rundt viktigheten av verdikjeden for norsk mat. Vårt felles mål har vært soleklart; når pandemien er over skal vi ha en verdikjede for norsk mat som er minst like sterk som den var før!
Selv en gammel bransjetraver som meg, med 6-7 års fartstid i henholdsvis bondelaget og en av landbrukets samvirkeorganisasjoner, må gni meg en ekstra gang i øya når jeg leser den siste annonsen Nortura benytter for å verve nye leverandører. Annonsen på baksiden av Bondevennen 15. mai er ganske frisk i tekst og påstand. Avsender er eid av bønder og er et av Norges største selskaper med 24 milliarder kroner i omsetning. Nortura lar Senterpartiets vara til kommunestyret i Vindafjord, Jone Ingvald Skartland, føre ordet i den helsides annonsen:
«Hjå private slakterier er kjøttprisen til oss bønder ei utgift likestilt med andre driftsutgifter som ein alltid vil prøve å halde lågast mogleg i jakta på profitt». Og han skryter med at i samvirke tilfaller hele overskuddet bøndene.
Han fortsetter: «Så med mindre du eig et privat slakteri, er ein egoist som kun tenker kortsiktig lønnsomhet i og med at du snart skal avrunde drifta, eller berre er stokk tett i pappen, ta deg sammen og lever til samvirket…»
Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund registrerer denne uvanlige innsalgsmetoden som er benyttet av Nortura, og vil på det aller sterkeste fraråde våre medlemsslakterier å benytte tilsvarende. Vi oppfordrer tvert imot til at våre medlemmer i sin markedsføring setter søkelys på seg selv og hvilke viktige økonomiske forhold og verdier de representerer:

  • Gjennomgående bedre priser – både på kort og lang sikt
  • Særdeles kort vei til topp-ledelsen i selskapet. De tar telefonen dersom du føler det er behov for en prat.
  • Minimal sjanse for at anlegget rasjonaliseres bort eller flyttes. Om så skjer er det sannsynligvis fordi lokale bønder ikke lenger ønsker å støtte opp under lokalt næringsliv og lokale arbeidsplasser i denne bedriften.
  • Våre bedrifter er ofte hjørnesteinsbedrifter, med lokal beslutningsmyndighet, som også sponser lokale idrettslag og kulturarrangement. Hos våre medlemmer trenger ikke bonden betale tusenvis av kroner i innskudd som «låses» på ubestemt tid, for å få alle tilleggene.
  • Det er ingen risiko for bonden dersom økonomien hos slakteriet går dårlig. Du vil for eksempel aldri få ekstratrekk på avregningen om bedriften tjener for lite penger eller har for dårlig «rating» hos bankene. (Om det skjer forstår vi godt at du bytter varemottaker, da virker jo konkurransen).
  • Både hos slakteriet du har valgt, men også hos konkurrentenes slakterier er det utrolig mange hyggelige, intelligente og kompetente kollegaer som vi liker å omgås.
  • Våre medlemmer tar produsent- og bransjeansvar gjennom felles eierskap med Nortura i to meget viktige selskap for norske husdyrbønder; Animalia og Norsk Protein.

KLF-slakteriene setter selvsagt pris på alle bønder. Uavhengig av hvem de leverer til er vi bondens venn. Ønsker du å bli bedre kjent med medlemsbedriftene våre, er vi sikre på at du som bonde blir tatt imot med respekt, og med åpne armer.
Avslutningsvis: I Nortura-annonsen står det at «..for private slakterier er kjøttprisen til oss bønder ei utgift likestilt med andre driftsutgifter …». I KLF drar vi litt på smilebåndet av denne, siden Nortura over tid, gjentatte ganger kommer med utsagnet; om at «Nortura er private, de også».

 

Bjørn-Ole Juul-Hansen,
administrerende direktør i Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund.