MI MEINING

Må spare i hele verdikjeden

Trine Hasvang Vaag, styreleder i Nortura. Foto: Sjur Håland

Vi trenger flere og bedre verktøy for å regulere markedet.

– Jeg tror alvoret i situasjonen har kommet frem til bøndene, men ingen liker dårlige priser, sier Trine Hasvang Vaag, styreleder i Nortura.

Jane Brit Sande

Nortura varslet i forrige uke kostnadskutt på 500 millioner kroner, over en periode på tre år. Ny distribusjonsløsning, lavere salg enn ventet mot slutten av året, samt utfordringer med overproduksjon av flere dyreslag, var begrunnelsene som ble listet opp i børsmeldingen. Hele verdikjeden blir berørt av kostnadskuttene. Blant annet skal tallet på ansatte i samvirket kuttes med ca. 300.

Rammer også bøndene

– Dessverre er vi nødt til å sette ned prisene noe, svarer Trine Hasvang Vaag, styreleder i Nortura, på spørsmål om hvordan kostnadskuttene vil påvirke produsentene.

– Jeg tror alvoret i situasjonen har kommet frem til bøndene, men ingen liker dårlige priser. Vi, som bønder, har behov for bedre priser. Likevel tror jeg medlemmene våre forstår at dette er nødvendig, og at det lønner seg på sikt.

– Er denne innsparingen bare et forvarsel om hva bøndene har i vente? Vil det komme flere kostnadskutt?

– Vi har lagt en plan hvor målet er å «spare» 500 millioner de neste tre årene. Det er viktig at tiltakene virker, svarer Vaag.

Overproduksjon og markedsregulering

Det er få år siden markedssituasjonen var helt annerledes for sauebøndene. Mange bønder, både etablerte og nyetablerte, viste evne til omstilling. Store investeringer ble tatt, for å dekke underskuddet av norsk sauekjøtt i markedet. Ved starten av 2018 var det 2900 tonn kjøtt av sau og lam på reguleringslager, ifølge Totalmarked kjøtt og egg. Pris er i hovedsak virkemiddelet for å regulere markedet.

– Vi trenger flere og bedre verktøy for å regulere markedet fremover, sier Vaag.

Nortura har i mange år jobbet for at norske bønder skal forsyne forbrukerne med nok norsk storfekjøtt. Nå uttrykker flere aktører i næringen bekymring for om også storfebøndene må ta prisen for viljen og evnen til å omstille seg.

– Det er bestandig en fare for overproduksjon, og hvor vidt vi kommer i en på storfe, vet vi ikke. Prognosene er tydelige på at det i 2018 også vil være underskudd, men at det stadig blir mindre- og vi nærmer oss at vi kan forsyne det norske markedet med norsk storfekjøtt, sier Vaag.

– Utfordringen blir hvis etableringsviljen fortsetter å være så stor videre, slik at markedet blir overfylt også av storfekjøtt, sier hun.