Presis: Jacob van den Borne var et av de største trekkplasterne da Norsk Landbruksrådgiving for første gang arrangerte NLR Teknikkmøtet i starten av februar. Nederlenderen regnes som en av de fremste bøndene innenfor presisjonslandbruk. Foto: Marco Hofste

Oppfordringen kommer fra nederlenderen Jacob van den Borne. Han omtales som en av verdens fremste bønder innenfor presisjonslandbruk.

Siri Josefine Mo,
kommunikasjonsrådgiver, NLR

I begynnelsen av måneden gjestet han Norge og NLR Teknikkmøtet som ble arrangert av Norsk Landbruksrådgiving. Her delte han erfaringer og inspirerte norske bønder, studenter, forskere og andre fra landbruksnæringa.

Ønsker å dele og lære

− Det er viktig for meg å dele den kunnskapen jeg har og erfarer. For hvis vi skal lykkes i å nå ut til bøndene, er bøndene nødt til å høre hva som fungerer og hva som ikke gjør det av presist utstyr og tankegang, sier han.

Nederlenderen legger også til viktigheten av å gi kunnskap til den yngre generasjonen. Derfor syns han det var svært gledelig at så mange studenter deltok på NLR Teknikkmøtet.

− Det er viktig med undervisning i presisjonslandbruk. Det burde vært et krav i alle landbruksfaglige studier, mener han.

Dette er også en av grunnene til at han har etablert et eget senter for presisjonslandbruk på gården og deler alt av data som innsamles på gården med skoler, universiteter og andre institusjoner, til ikke-kommersiell forskning.

Lange tradisjoner

Og familiegården i Nederland, den tok han og broren over i 2006. Siden 2009 har de drevet med målrettet bruk av teknologi i drifta. Nå driver de 5500 dekar poteter, 500 dekar sukkerbeter og 3000 dekar mais. De siste årene har han også implementert både bygg og hvete i vekstskiftet, nettopp fordi han har hørt andres erfaringer med dette og om hvordan han kan bruke presisjonsutstyr i disse produksjonene. Til tross for storskala driften, er ønsket om å utnytte potensialet til produksjonene og forholdene, til stede. Og ved hjelp av teknologi er dette mulig. Men ikke bare med det.

− Alle tenker på teknologi og tekniske løsninger når man hører presisjonslandbruk, og det er feil. Det handler om jord og det handler om agronomi, sier den høyreiste nederlenderen mens han fisker fram en liten rød bok fra innerlomma.

− Dette er presisjonslandbruk!, sier han og sikter til den røde boka. Den tilhørte en gang hans egen bestefar.

− Presisjonslandbruk er ikke noe nytt, det er blitt gjort i lang tid. Min egen bestefar drev presisjonslandbruk. Fordi det handler om å gjøre riktig tiltak, på rett sted til rett tid. Han skrev ned alt i denne boka. Og hvorfor gjorde han det? Jo, fordi han ville lære av sine feil og utnytte potensialet til det fulle, forklarer von den Borne.

Selv registrerer han alt han gjør, men dette er nå automatisert. Og det er den tankegangen potetprodusenten sverger til: vi må gå fra å se på potensialet på gårdsnivå ned til plantenivå. Det er da man kan utgjøre en forskjell og det er da man kan oppleve endring.

Fokus på kjørespor

Et annet tema på NLRs Teknikkmøtet var fast kjørespor og erfaringer bønder har med dette og om det lønner seg. van den Borne nevnte også dette i sitt innlegg til de frammøtte, og kom med en klar oppfordring:

Bestefars lille røde: Jacob van den Borne med boka der bestefaren skrev ned hva han gjorde hvor og når på gården. Foto: Siri Josefine Mo

− Den billigste måten å øke avlingen din på, er å kjøre på samme sted. Ikke kjør der det allerede gror!

Innovativ bonde

På gården i Nederland har van den Borne brukt over sju ulike programvarer for registrering. Det er ikke bare bare å få alt dette til å kommunisere og samarbeide. Derfor jobber de nå med å utarbeide et system som kommuniserer med alt.

− Det er et av de største problemene med presisjonslandbruk, at programvarer ikke fungerer sammen. Men ISO-bus (internasjonal standard for kommunikasjon mellom betjeningsterminaler, traktorer og påbygde maskiner på den ene siden og landbruksprogramvare på den andre, red. meld.) har gjort livet mitt litt enklere de siste årene, innrømmer den teknologi-interesserte bonden.

Lys og krevende framtid

Og hvor vil dette ende? Teknologiske fremskritt blir gjort hele tiden og samfunnet generelt er i stadig endring.

− Moderne gårdsarbeid trenger nøyaktighet for klare å etterstrebe det regelverket vi har i verden i dag. Med færre personer som jobber i landbruket, trenger vi teknologi som matcher den fremtidige standarden, sier van den Borne.

Presisjonslandbruk krever litt av deg som bonde, presiserer han, blant annet disiplin og ydmykhet.

– Vi tror vi vet alt. Da lærer vi heller ikke og da blir det vanskelig.

van den Borne er selv i tretti-årene, betydelig yngre enn den europeiske gjennomsnittsbonden, men mener alder ikke står i veien for å ta i bruk presisjonsutstyr og data.

– Presisjonslandbruk er for alle! Det tror jeg virkelig, sier han.

Kunnskap før teknologi

Jacob van den Borne er tydelig en mann som ønsker å dele sine erfaringer med bønder og vise potensialet plantene og jorda har gjennom teknologien. Men agronomien er fortsatt det viktigste redskapet en bonde har, understreker han.

− Teknologien er bare et hjelpemiddel. Vi må selv bearbeide dataene og gjøre de riktige beslutningene på bakgrunn av disse, sier han.

Og før nederlenderen hadde lagt den lille røde boka tilbake på innerlomma og forlatt NLR Teknikkmøtet på vei til Gardermoen og Nederland, var første gjenbesøket fra inspirerte nordmenn allerede avtalt.

Stikkord denne saka: