Det anbefales å plukkslakte etter vekt, og holdvurdere lamma etterpå.  Saulam kan være slaktemodne på 45 kg (NKS) mens værlam kan bli over 50 kg (NKS).

Det anbefales å plukkslakte etter vekt, og holdvurdere lamma etterpå.
Saulam kan være slaktemodne på 45 kg (NKS) mens værlam kan bli over 50 kg (NKS).

Det mangler ikke på utfordringer for sauebøndene i år. En lang og kald vår med mye snø, noen hevder at det ikke har vært så mye snø i fjellet på 100 år.

 

Siri Kvam Haugland

Jeg har aldri opplevd at vi kommer til heis med sauene så seint. Noen avlyser heiakjøringa, andre reiser til heis med mindre antall enn vanlig.
Ved å avlyse heiaturen helt, får en utfordringer til neste år. Åringene, som ikke var til heis som lam, har ikke blitt lært opp av mora til å finne de gode beiteplassene, og kan i verste fall bli streifere som ikke finner roen med flokken i heia. Derfor er det VIKTIG å få sauer med aktuelle påsettlam til heis.

Utfordringer på heimebeite

Flere dyr på heimebeite gir også utfordringer. Bant annet større smittepress når det gjelder snyltere. Det er viktig å holde fokus på snylterbehandlingen. Ta gjerne avføringsprøve for å sjekke status. Det kan bli aktuelt med en tettere behandling mot snyltere.
Ved hard beiting av heimebeite må en gjødsle tettere, for å holde beitene i vekst. Lite og ofte er det beste. Da kan en justere etter været og veksten i gresset. Overvokste beiter er heller ikke bra.
Jeg observerer at mange støttefôrer lammene med kraftfôr. Husk at lam som er støttefôret på kraftfôr fortere legger på seg fett, spesielt saulamma. Lam som er støttefôret blir derfor slaktemodne tidligere, på lavere vekter. Det er viktig å holdvurdere disse tidlig i august. Trekk på grunn av fett straffer seg økonomisk.

Høyere pris

Nortura hever også i år prisen til bonden. Mange utnytter leveringsvilkåra, og får med seg alle tilleggsytelsene. Her er det penger å hente.
Kvalitet skal betale seg, derfor hevet Nortura Gourmettillegget (R- 1+ – 3- i ukene 34-45) til 2 kroner per kilo.
Her er et priseksempel på lam med maks utnytting av leveringsvilkåra, inkludert grunntilskuddet. Slakta i uke 36: 18,5 kg, R lam, 69,45 kr pr kg.
Gourmetlamtillegget settes inn i uke 34, det gjør at prisen blir høyest fra uke 34 til 36.
Prisene har økt for hele sesongen. Med tanke på at skinnverdien er lik 0, er dette bra. Skinnverdien er det verdensmarkedet som styrer. Skinnprisen kan bare gå en veg, oppover. Vi håper prisen på skinn vil stige slik at vi kan betale enda bedre for lammeslaktet.

Mindre underdekning enn i fjor

Prognosene på lam for 2015 viser nå en underdekning på 400 tonn (20.000 lam). Samme prognosene for 2014 viste et underskudd på 2.000 tonn (100.000 lam).  Tallene er basert på søknad om produksjonstillegg per 1. januar, fostertellinger og slaktning hittil i år. Det er også beregnet at bestanden av sau og lam ved beiteslipp er vel 3,5 prosent høyere enn på samme tid i fjor. Ut fra situasjonen med en kald vår med mange utfordringer blir det spennende å se om prognosene slår til i høst. 20.000 lam i underdekning er ikke mye, kanskje noe å tenke på.

Sluttfôring av lam

Alle har noen ”pingler”, små lam, som av en eller annen grunn ikke er trivelige. Sett tidlig inn tiltak på disse. Målet bør være at alle lammene er slakta før paringa starter. Disse bør settes på godt beite og få tilgang på kraftfôr. Øk opp forsiktig til 400-500 gr. Får lammene for mye, for raskt, får de fort diaré.

Dersom høsten blir kald og våt er det lurt å sette små lam inn og fôre dem med kraftfôr og silo.

  • Trives dyrene, vil de legge på seg.
  • Disse fôrslaga kan brukes til sluttfôring:
  • Gjødslet håbeite 0,95 FEm/kg TS, kr 1,10 pr FEm.
  • Raigrasbeite 1,07 FEm/kg TS, kr 1,10 pr FEm.
  • Tidlig hausta rundballesurfôr, 0,93 FEm/kg TS, kr 2,20 pr FEm.
  • Middels tidlig høsta rundballesurfôr, 0,85 FEm/kg TS, kr 2,20 pr FEm.
  • Formel lam høst i storsekk, kr 3,95 pr kg.
  • Prisen på beite og grovfôr vil selvsagt variere fra gard til gard.

Tidspunkt for slakt

Blir værlam slakta etter 10. november er det ingen garanti for at lammet blir klassifisert som lam. Om det blir slakta etter nyttår og har stått sammen med andre værer langt fra sauer, er det heller ingen garanti for at det blir klassifisert som lam. Risikoen blir mindre ved å følge våre råd, men ingen garanti. Det er klassifisøren som avgjør om det er værlukt i kjøttet eller ikke.
Det er lurt å sette inn tiltak for å få værlam slakta før 10. november.
Det anbefales å plukkslakte etter vekt, og holdvurdere lamma. Saulam kan være slaktemodne på 45 kg (NKS) mens værlam kan bli over 50 kg (NKS).
En tommelfingerregel er: Så lenge et lam er i vekst legger det ikke på seg fett. Stopper lammet å vokse, legger det på seg fett.
Det er viktig å veie lammene hver gang du plukkslakter, da holder du kontrollen på hvor mye hvert enkelt dyr har lagt på seg siden sist.
Lykke til med høstsesongen.

bv29_fag3

Et tilbakeblikk på prisstigingen på lam viser en god opptur. Prisen på lam har gått opp kr 17,50 pr kg siden 2007.

 

Bv29.indd