BN+

Veldig uønska: 2019 var eit stankelbeinår i Sør-Rogaland. Også i år blir enkelte areal angripne av stankelbeinlarva. Foto: Lars Kjetil Flesland


Kvifor blir nokre beite hardt råka av stankelbein, og andre ikkje? God beiteomsorg, i form av rett kalking og gjødsling, kan dels forklara gåta.


Ole Arnfinn Røysland, NLR Rogaland


2019 var eit stankelbeinår i sør-Rogaland. Store delar av både beite og fulldyrka mark vart lagt totalt daude av stankelbeinlarva sine herjingar. Òg i 2020 ser me at enkelte areal er angripne av denne larva. I eit forsøk på å finne fellestrekk mellom areala som er råka av stankelbein gjorde NLR Rogaland ei systematisk kartlegging av råka beite hausten 2019. Me tok ut spesifikke jordprøvar frå deler av kulturbeite som var råka av stankelbein og ”uberørte” delar av beite. Resultata gav oss nokre svar, men det er framleis mykje me ikkje veit.
Kartlegginga vart utført hjå 13 bønder. Hovudtyngda av desse held til i Bjerkreim og Gjesdal, men det var òg bønder frå Eigersund, Time og Tysvær kommune. Det vart teke ut to jordprøvar hjå kvar bonde.

VIL DU LESE DENNE OG ANDRE ARTIKLAR PÅ NETT?

KJØP DIGITALT ABONNEMENT, ELLER PRØV EI VEKE GRATIS

Abonnementet gir deg tilgang til alle Bondevennen sine artiklar på nett.

Allereie digital abonnent? Logg inn her

Har du abonnement på papir er digital tilgang inkludert.
Send oss en epost på post@bondevennen.no for innloggingsdetaljer. 

Har du spørsmål angående abonnement?

Kontakt oss på telefon 51 88 72 61 eller send ein e-post til
post@bondevennen.no.

Stikkord denne saka: