Vakta deg for resistens

Vakta deg for resistens

Resistens mot parasittbehandling er eit problem i mange land. Men ikkje her til lands – eller? Kor effektive er eigentleg medisinane me har mot dei parasittane dei skal handtere?

7000 sau i drift

7000 sau i drift

Livar Ravndal har blikket festa på saueflokken som pakkar seg stadig tettare. Det er han som avgjer når drifta er klar til å gå.

Noko er ullent i sauenæringa

Noko er ullent i sauenæringa

Saueflokkane er i desse dagar på veg inn i fjellbeite. Meir berekraftig blir det knapt. Men når hausten kjem er 12.000 lam knapt store nok som salsvare. – Ikkje alle er skikka til å ha dyr, seier Guro Myhrene i Mattilsynet.