Så rik er utmarka

Så rik er utmarka

Ein fersk NIBIO-rapport om utmarksressursane våre er eit nyttig verktøy for forvalting av, ja, det meste av landet vårt.

Har stor tru på liten rase

Har stor tru på liten rase

Jan Egil Skjørestad har erstatta mjølkekyrne med kjøtferasen Dexter. Dei ivrige små dyra et det dei får fatt i. Ikkje ein gong lyssivet får stå heilt i fred.