Sauen, hyllet og utskjelt

Sauen, hyllet og utskjelt

AgriAnalyse dokumenterer i ny rapport at sauen holder landskapet åpent, bidrar til sysselsetting og verdiskaping og er viktig for bosetting i mange av landets kommuner.

Store verdiar i beite

Store verdiar i beite

Garden ligg i det karakteristiske landskapet heilt sør på Jæren, med store beiter og mykje stein. Beitene er grunnlag for auka produksjon på garden.

Supersauen skal ha to lam

Supersauen skal ha to lam

Jon Olav Husebø meiner to lam er nok når framtidas supersau skal dyrkast fram. Sogningen finn eigne rekrutteringsdyr blant dei mest usynlege søyene i bingane.