Unngå tapt tilvekst på høstbeite

Unngå tapt tilvekst på høstbeite

Beitet gir lite næring om høsten. Dyr som er for lenge ute, uten god tilleggsfôring, taper tilvekst. Avslutning på beitesesongen, avvenning og innsett må planlegges tidlig.

Sjølveigande og fri

Sjølveigande og fri

– Skal du få økonomi i ein liten produksjon må du halde kostnadane nede, eige mest mogleg av ressursane sjølv og utnytte dyra, garden og arbeidskrafta di maksimalt, seier mjølkebonde Trond Einarson Schei.

Direktesåing i beite

Direktesåing i beite

NLR har gjort en del forsøk med direktesåing i etablert eng. Vi ser også at mange har gode erfaringer med å tilføre såfrø i beite, og får imponerende høye avlinger i «steinrøysa».