Blodets veg fra hjertet bak til juret: Se i teksten hvordan det bytter bane. Illustrasjon: Dyce, Sack og Wencin