bv10_fag

Bart van Gool
NLR Hordaland

Nyttig med iPluss analyse

Alltid nyttig med en gjennomgang av produksjonsopplegg. En iPluss analyse av ditt produksjonsopplegg avdekker om det er svakheter som det er fornuftig å justere på. Ved gjennomgang av produksjonsopplegget hos Steinar Steine, Norheimsund, avdekket analysen at det var et misforhold mellom fôrforbruk og produksjonen av storfekjøtt. Analysen bekreftet Steinar sin magefølese at det gikk vel mye fôr til produksjonen.

Nortura koples inn

Steinar og økonomirådgiver Bart van Gool fra NLR Hordaland ble enig om å søke hjelp hos Nortura som er eksperter på storfekjøttprodukasjon. Det viste seg å være en lur strategi. Det ble avtalt et møte med Karl Vie, som er storfekjøttrådgiver hos Nortura. I lag gikk vi alle tre gjennom fôringsopplegget, så på slaktevekter, slaktealder og klassifisering. Regnet igjen på fôrforbruk og fant ut at det gikk en ca 30-35 tusen kr mer med fôr enn det som produksjonen, ca 50 okser i året, skulle tilsi. Fôrseddelen var et fullfôr bestående av brød, kraftfôr, surfôr, halm og mineraler. Det ble foretatt noen mindre justeringer som en regner med vil gi gunstig utslag på fôrforbruket.

Kontroller drikkenipler

Det er i fjøset det skjer. Derfor er det så viktig å ta den fjøsrunde. Hos Steinar så alt bra ut. Tørt i bingene og bra med frisk luft. Rene trivelige dyr. Og så var det drikkeniplene. – Har du kontrollert hvor mye vann drikkeniplene gir? spurte Karl. – Nei det har jeg ikke gjort, sa Steinar. Drikkeniplene skal gi minimum 8 liter i minuttet. Så var det opp i bingen med plastbøtte for å kontrollere. Knappe 4 liter var resultatet. Veldig lite trykk var årsaken. Høydebassenget lå ikke mer enn 15 m høyre enn selve driftsbygningen. Nok vann er viktig for fôrutnytting Storfe liker helst å drikke fra et stort kar/basseng med mye vann. Da kan de raskt drikke store mengder. En viktig egenskap i gamle dager, slik at de ikke ble “tatt på sengen” av rovdyr mens de drakk. Og det instinktet sitter fremdeles i våre storfe. Derfor er det så viktig med tilstrekkelig kapasitet på drikkenipler. Får de ikke nok vann på kort tid, så gir de seg og får for lite vann i forhold til behovet. Resultat er dårligere fôrutnytting. Så får tiden vise om justeringen av fôrseddelen og utbedring av vannforsyningen fører frem til en bedre fôrutnytting og dermed bedre økonomiske resultat. «Time vil show» sa Churchil. Det samme sier vi.

Konklusjoner

1. Kontroller drikkenipler om de har nok kapasitet, minimum 8 liter i minuttet.
2. Ta en iPluss analyse på produksjonsopplegget. Den avdekker eventuelle misforhold som kan ha konsekvenser for det økonomiske resultat.

Interessert i en iPluss analyse hjemme rund kjøkkenbordet? Ta kontakt med Bart van Gool, bart.van.gool@lr.no, 982 45 837. Det kan fort vise seg og være en lønnsom investering.