«Adopsjon før sauen har født sitt eget lam, synes eg er best,» skriver Siri Haugland. (Illustasjonsfoto: Jofrid Åsland)

«Adopsjon før sauen har født sitt eget lam, synes eg er best,» skriver Siri Haugland.
(Illustasjonsfoto: Jofrid Åsland)

 

Fôring og stell ved ulik oppdrett av overskuddslam.
Siri Haugland, Nortura
Et overskuddslam er et lam som ikke har mor, eller ikke får nok melk fra mora til at det får tilfredsstillende tilvekst. Lammet blir derfor tatt fra mora og fôret opp på melkeerstatning, kraftfôr, grovfôr og beite. En annen mulighet er å la sauen gå med tre lam, og støttefôre både sau og lam med kraftfôr og godt beite til lammene blir så store at de klarer seg selv.
Er det muligheter for å få til adopsjonsprøver du det først. Alle voksne sauer, som er i orden i juret, bør klare to lam. Klarer ikke sauen to lam, bør den utrangeres. Tips for adopsjon er mange: Å bruke fostervann fra sauen som lammet skal adopteres under, eventuelt blandet med lunket vann, er en løsning. Vannet skal ikke være mer enn ca. 37 grader. Vask det lammet som skal adopteres oppi blandingen og slå restene over. Kjenn i sauen det skal adopteres under, hvor langt hun har kommet i fødselen. Etter at du har kjent, tar du fram det lammet til sauen. Sauen er da mer mottakelig for lammet. Adopsjon før sauen har født sitt eget lam, synes jeg er best. Noen binder også føttene på lammet med strips/tau/strikk for at det ikke skal komme seg på beina for fort. Det er kun for kort tid (minutter). Pass også på at lammet som skal adopteres ikke tar hele råmelka. Det kan være greit å melke ut litt til sauens eget lam. Salt, og andre adopsjonssprayer kan også brukes til adopsjon. Noen ganger går alt, andre ganger går ingenting. Sauene er forskjellige, noen tar alle lam til seg, mens andre er mer kresne.

Viktig for alle overskuddslam

Pass på at alle lam får nok råmelk, helst fra mora. Har ikke sauen nok melk, kan du ta fra andre sauer. Jo lenger det er siden sauen har fått sine egne lam, jo mindre antistoffer er det i melken. Har du ikke nok råmelk fra sau, går det an å bruke råmelk fra ku. Bruk gjerne melk fra en ku som har blitt vaksinert mot pulpanyre.
Alle lam bør få 1,5 – 2 desiliter råmelk når de er født. Et 5 kilo tungt lam trenger en liter råmelk det første døgnet. Det er ganske mye. Er du usikker på om lammet har fått nok, studer lammet litt. Virker det sultent? Maser det mye på mora? Hvordan ser magen ut? Kanskje det skulle fått litt ekstra?
Ta overskuddslam fra mora innen det første eller andre døgnet. Det er greit å prøve litt med flaske først for å se om noen lam tar flasken bedre en andre. Da slipper du som regel å få lam som ikke vil drikke. Ved utvalg av overskuddslam er det lurt å ta et værlam, gjerne det største. De er mest robuste (har fått i seg nok råmelk) og vokser fort. NB! Ikke ta kåringskandidaten bort fra mora.

Lammets behov

Overskuddslam skal ha et reint og trekkfritt liggeunderlag som isolerer. Tørr halm eller flis er bra liggeunderlag. Gi lammene appetittfôring på melkeerstatning, reint vann, kraftfôr og litt fint grovfôr de første ukene. Kraftfôr til lam kan brukes helt fra starten. Gi en hånd de første dagene, bytt ut kraftfôret ofte slik at det ikke blir dårlig. Ta noen få lam om gangen, slik at det ikke er for mange å lære opp på automaten/bøttene om gangen. Gå ofte innom og hjelp de som trenger det. Dersom du har muligheten er grupper på seks til sju lam i hver garde ønskelig.
Vaksiner alle overskuddslam ved ca. 3 ukers alder. Disse lammene har som regel fått i underkant av vaksinen gjennom mora og bør vaksineres mot pulpanyre. Det er surt når store fine lam som du har lagt mye jobb i dør på grunn av pulpanyre.
Melkeerstatningsbasert oppfôring Det mest intensive oppdrettet av overskuddslam (sommerlam) er å gi fri tilgang på melkeerstatning helt  fram til slakting. Intensiv fôring fører til at lammene blir slaktemodne ved lavere vekter enn vanlige lam. Tar du levende vekt og deler på to, har du slaktevekten, pluss og minus etter kjøttfylde (rase). Texel har en høyere slakteprosent enn for eksempel spælsau. Lam av lette raser bør være tyngre enn tunge raser. Noen har 50 prosent kjøtt mens andre har en kjøttprosent på 45.
Det er viktig å få lammene til å spise godt med kraftfôr. Tilgang på reint vann og grovfôr er også viktig. Middel tilvekst på et slikt sommerlam bør være over 400 gram til dagen. Slaktealder på et sommerlam vil være 6 -8 uker. Lam som er født store har som regel best tilvekst. Bruk gjerne stallrent (rosa pulver) for å holde smittepresset nede.

Kraftfôrbasert oppdrett

Du kan også lage ordinære slaktelam av overskuddslam. Da slutter du med melkeerstatning så tidlig som mulig og fôrer lamma videre på kraftfôr, grovfôr og godt beite. Tilveksten blir da noe lavere, men lamma tåler en høyere vekt før de er slaktemodne.
Du kan slutte med melkeerstatningen ved ca. 30 dagers alder og ca. 15 kilo levende vekt. Vurder både alder og vekt når det er fornuftig å venne dem av. Lamma må da være godt i gang med å ta til seg kraftfôr. Det er best at lamma får en gradvis avvenning fra melkeerstatningen, med avgrenset fôring morgen og kveld i fire til fem dager, før du slutter helt. Venner du av for fort, kan lammene stagnere mer. Det er viktig at lamma får fri tilgang på friskt vann hele tida og spesielt når du trapper ned på melka.
Forsett videre inne med vann, kraftfôr og grovfôr (gjerne fint høy eller fin tørr silo) etter appetitt i ca. 14 dager. Da har du god kontroll på at lammene vokser og er friske før de blir sluppet på beite.
Etter beiteslipp, forsetter du med å gi kraftfôr. Dette for å opprettholde tilveksten. Det kan være lurt å ha noen få sauer med lam på samme beite. Det kan for eksempel være sauer som har lam som henger litt etter på grunn av jurbetennelse hos sauen. Slik setter du tidlig inn tiltak for lam som har fått en litt dårlig start. Overskuddslamma lærer som regel fortere at de skal spise det grønne gresset på beite sammen med voksen sauer. Pass på å gjerde inne automaten, slik at ikke sauene blir fristes til å smake og setter hode fast. Er været ruskete slik det kan være om sommeren, liker lamma å ha en tørr, trekkfri plass å gå inn under. Trivs dyra, vokser de bedre. Ved en slik intensiv fôring gjennom hele sommeren er det viktig at du passer på at lammene ikke blir for feite, spesielt saulamma. Ikke gå slavisk etter vekt, kjenn på lammene (holdvurdering).
Det er vanlig at overskuddslam på heimebeite får koksidier, og bør behandles for dette. Tidspunkt for behandling kan variere, følg bruksanvisningen, men ved lang innefôring kan lam bli smittet av koksidier inne. Overskuddslam bør også få vanlig behandling mot rundormer dersom en bruker beite som blir brukt til sau år etter år. Sett gjerne opp en plan for vaksinering og snylterbehandling sammen med veterinæren din.

Beitebasert oppdrett

Det er også mulig å få god tilvekst ved beitebasert oppfôring av overskuddslam uten å gi kraftfôr hele sommeren. Ved et forsøk gjort i Nord-Hedmark og Sør-Trøndelag var middel tilvekst fra 265 – 330 gram per dag på et slikt beite. Avvenningsalderen på kraftfôr var mellom 8 -10 uker. Du bør ha gode beiter, gjennomføre beiteskift og beitepussering og gjødsling etter hver avbeiting. Kraftfôrrasjonen bør gradvis trappes ned til morgen og kveld i en ukes tid. Forsøket viser også at lam som gikk på raigras fikk et godt resultat. Disse lamma bør også behandles mot kosidiose, etter beiteslepp og få vanlig behandling mot rundorm etter anbefalinger fra veterinær.

Økonomien i produksjonen

Det har vært brukbar økonomi i fremfôring av overskuddslam de siste åra. Ikke se dere blinde på pris per kilo. Med melkeerstatningsbasert oppfôring går det mye melkeerstatning, og lammene blir slaktet ved lave vekter. I kraftfôrbasert oppfôring er kostnadene lavere, og du får en god pris tidlig på høsten for et tyngre lam. Altså, flere kilo, litt mindre pris og billigere oppfôring. Ved oppfôring på beite er kostnadene også mindre. I forsøket som ble gjort, kom disse godt ut.

Viktig å huske på:

 

  • Råmelk, råmelk og råmelk.
  • Ta helst det største lammet som overskuddslam.
  • Gi lamma en tørr og trekkfri plass.
  • Vaksiner mot pulpanyre og lag en snylterbehandlingsplan.
  • Går du for kraftfôrbasert oppfôring. Gi lammene en lun plass å gå inn under når det er ruskevær.
  • Prisløypa på sommerlam er i skrivende stund ikke klar. Vi håper den blir klar til siste del av februar. Følg med på nett/Bondevennen eller ring ditt medlemssenter.
  • Prisen på melkepulvererstatningen er heller ikke klar. Tolltariffen har gjort det vanskelig for importerte blandinger. Framskaffelse av blandinger og kostnadsøkning skal bli relativ beskjeden, etter de siste meldingene fra Felleskjøpet.
  • Ta vare på alle lamma du får, forbrukerne etterspør dem.

Lykke til med lamminga!