GS-oksen 11658 Ringstad, er å finne er blant utvalget i oksekatalogen.