Treng tilvenning: Det unge beitegraset som våryre drøvtyggarar blir sleppte på, inneheld mindre fiber og meir lettomsettelege næringsstoff enn surfôr. Det kan ta fleire veker for mikrobefloraen i vomma å venna seg til dette. Foto: Istock/ WTolenaars