Bli med og verv fleire Bondevennar!

Fyll inn namn, adresse og mobilnummer i skjemaet nedanfor til dei du vil gi Bondevennen gratis til i tre veker. Vi sender ut eit brev til mottakarane og fortel dei at det er du som gir bort gratis Bondevennen, at det er helt uforpliktande, og at bladet stoppar etter tre veker.

Har du spørsmål om vervekampanjen kan du ringe oss på telefon 51 88 72 61 eller sende ein e-post til post@bondevennen.no.

NB! Du kan ikkje gi Bondevennen til dei som har hatt bladet dei siste 12 månadene eller som bur i utlandet. Du kan kun sende bladet til ein person per husstand.

GI TIL ÅTTE OG FÅ

Lynghonning frå Dalane (1 kg)

GI TIL ÅTTE OG FÅ

Mattermos frå Stanley

GI TIL SEKS OG FÅ

Krus

GI TIL SEKS OG FÅ

Blomsterlauk

GI TIL FIRE OG FÅ

Bøff

GI TIL FIRE OG FÅ

Handlenett

GI TIL FIRE OG FÅ

Minnepinne

Ja, eg har tips til nye Bondevennar

Eg ønskjer denne vervepremien:

NB: Ønskjer du å verve fleire enn åtte kan du sende inn skjemaet på nytt etter at du har trykka på send.