Fra 1. januar takker Tine og Nortura for seg og Felleskjøpet Rogaland Agder overtar Bondevennen som eneste eier.

Bondevennen har vært til glede og inspirasjon for landbruket i vårt område i 125 år. I hundre år har FKRA vært på eiersiden av bladet, de siste 30 årene har også Tine og Nortura vært med. Nå ønsker Tine og Nortura å overlate hele eierskapet av bladet til Felleskjøpet Rogaland Agder.

Mye har skjedd i landbruket, medieverden og på eiersiden i landbrukssamvirkene. I 1993 var det Tine Meieriet Sør, Gilde Agro og Felleskjøpet Rogaland Agder som sammen etablerte Bondevennen BA. Bladet hadde tidligere vært organisert som en avdeling i Felleskjøpet Rogaland Agder. Siden den gang har salgssamvirkene utviklet seg fra å være regionale selskaper, med samme nedslagsfelt som Bondevennen, til å bli landsdekkende konsern, slik vi kjenner Tine og Nortura i dag.

I løpet av denne tiden har det vært en stor strukturendring i landbruket, fra hundre tusen aktive bønder til i underkant av 40 tusen. Vi har fått færre og større bruk, samtidig som den samla produksjonen fra landbruket har økt.

Siden 1990-tallet har opplagstallet til Bondevennen gått fra 9 000 til 4 500 abonnenter. I medieverden har det også vært en stor endring bort fra papir, til nett. Papir som medium er på vei ut for stadig flere publikasjoner. Våren 2023 hadde Bondevennen ute en leserundersøkelse og 660 av abonnentene svarte på denne. Bladet fikk mange gode tilbakemeldinger fra leserne. Dette er svært nyttig informasjon både til redaksjonen og eierne for videre utvikling av bladet.

Når eierskapet nå går tilbake til Felleskjøpet Rogaland Agder, vil vi utvikle bladet videre til det beste for landbruket i vårt nedslagsfelt. Det betyr at den redaksjonelle linje vil være som før, i skjæringspunktet mellom redaksjonell frihet og et meldingsblad.

TINE og Nortura uttaler at de er glade for at Felleskjøpet Rogaland Agder overtar eierskapet i Bondevennen. Dette vil sikre fortsatt drift og arbeidsplasser i tiden framover. Prosessen rundt endringene i eierskapet har vært krevende, men ryddig, og vi har landet på en god beslutning, sier de to selskapene.

Redaksjonelt vil bladet være opptatt av det samme som tidligere. Bondevennen skal fortsatt være et blad som fremmer samvirket og som belyser viktigheten av rammebetingelser for et samlet landbruk og for vår region spesielt. Samtidig ønsker vi at Bondevennen skal være et korrektiv til andre medier som dekker landbruket, for å gi utfyllende kunnskap til næringa, myndigheter og politikere. Det betyr at dere fortsatt kan forvente aktuelle gardreportasjer, aktuelt fagstoff, kronikker, leserbrev og lederartikler.

Med dette ønsker vi alle leserne av Bondevennen en god jul og de beste ønsker for det nye året.

Per Harald Vabø, adm. dir. FKRA