Sei di meining om Bondevennen!

24. mai 2023

Bondevennen må bu seg på endringar framover og spør deg: Kva tykkjer du om bladet, og korleis vil du lesa oss framover?
Tenk, der det før var minst eit landbruksblad for kvar landsdel, er Bondevennen nå det einaste gjenverande regionale landbruksbladet.

I år rundar me 125 stolte år som formidlar av fagleg påfyll, og som røktar av den sørvestlandske bonde- og bygdekulturen.

Å formidla om føresetnadane for matproduksjon er kanskje viktigare enn nokon sinne. Og Bondevennen gjer seg høyrd på stadig nye arenaer, no sist med ein populær podcast-serie.

Samstundes gjer ein tøff mediekvardag, med auka kostnadar og færre bønder til å abonnera på bladet, at også Bondevennen må områ seg. Eigarane våre, FKRA, Tine og Nortura, har tøffe tider og må kutta kostnadar. Det får konsekvensar også for bladet vårt.

Me i Bondevennen-redaksjonen er takksame for dei mange begeistra tilbakemeldingane me får frå dykk, (me set også pris på dei kritiske!). Og me ønskjer heile vegen å bli betre, og å tilpassa bladet til dine preferansar.

For å få til det, treng me å vita meir om kva du meiner om oss. Kva bør me gjera for at du abonnerer også om fem år? Bør me bli heildigitale? Kva artiklar vil du ha mindre- eller meir av?

Har du fem minutt til overs? Me håpar du vil ta deg tida til å svara på spørsmåla på dei neste sidene eller på nett. Undersøkinga er anonym. På førehand takk for at du bidreg til å forma vegen fram for Bondevennen!

Bothild Åslaugsdotter Nordsletten, redaktør

Me veit at Bondevennen gjerne går frå hand til hand i familien, og rundt tunet. Det er berre fint om fleire i same husstand svarer!
Frist for å delta er 4. juni.

Tusen takk for at du tar deg tida til å svara oss!