Bondevennen nr 10 og 11, 10./17. mars 2017 (Trykk på framsidene for å åpne)

Bondevennen nr 16/17, 28. april 2017 (Trykk på framsidene for å åpne)

Bondevennen nr 20/21, 26. mai 2017 (Trykk på framsidene for å åpne)

Bondevennen nr 23/24, 16. juni 2017 (Trykk på framsidene for å åpne)

Bondevennen nr 33/34, 25. august 2017 (Trykk på framsida for å åpne)

Bondevennen nr 38, 22. september 2017 (Trykk på framsida for å åpne)

Bondevennen nr 41, 13. oktober 2017 (Trykk på framsida for å åpne)