Prøv Bondevennen gratis!

Gratis og heilt uforpliktande kan du nå få tilsendt eit par av dei siste utgåvene av Bondevennen til gjennomlesing. Med desse blada følgjer eit godt abonnementstilbod, som det sjølvsagt står deg heilt fritt å nytta deg av. Du vil ikkje bli registrert på nokon måte for seinare marknadsføring m.m.

Bondevennen har frå 1898 opparbeidd eit solid renommé som det leiande fagbladet for landbruket på Sør-Vestlandet. (Bondevennen blir og lesen av mange utanom vårt primær-område, ikkje minst i dei faglege og politiske miljøa.) Solid og variert fagstoff, aktuell debatt, landbrukspolitikk, brei dekning av landbruket sine organisasjonar og ei frisk og uavhengig redaksjonell line er Bondevennen sitt varemerke.

Bondevennen gjev ut 40 utgåver i året med eit gjennomsnittleg sidetal på 32.
Bondevennen er i magasinformat (A4) trykt på god papirkvalitet.
Vanleg utgjevingsdag er fredag (sjå utgjevingsplan).

Fyll ut skjemaet under, eller send namn, adresse og telefonnummer på ein e-post til post@bondevennen.no merka «Prøveblad» eller abonnement. Eit års abonnement på bondevennen koster 1150kr.
 
 
 

  Org.nr. eller fødselsnummer*

  Org.nr. ditt finn du hos www.brreg.no

  Navn:*

  Adresse:*

  Postnummer*

  Stad*

  E-post*

  Telefon:*

  Eg ynskjer eit abonnement på Bondevennen.Eg ynskjer uforpliktande prøveblad.