Gutta på beite: Ken Rune er fascinert av rasar, og aller best med villsauen, her representert av fire vêrar. Dei er trivelege, hardføre og nyttar beitet godt, lemmer utan hjelp, er haldbare og har fine skinn. Blant anna…