Sauebonde og bedriftsleiar: Dyktig bonde, rådgivar og medmenneske. Han stiller alltid opp for andre, er ekstremt kundevenleg og løysingsorientert. Og ekstremt interessert i sau. Dette er nokre av eigenskapane som vart trekte fram då Ken Rune blei tildelt Landbrukets heiderspris i Rogaland for 2023.