Siste med dyr: Ken Rune er siste husdyrbonden på Årrestad. Han har sau i sauehuset og i kjellaren på det gamle kufjøset, og i tre stålhallar som ligg i beitet. – Eg er altfor glad i sauene til å gi meg, seier han.