BN+

Stein på stein: Reinert har lødd stein sidan han var gut. Det gir resultat. Dei snorrette steingardane på Kjølleberg er hans verk.

Lør historia

Stein på stein. Slik har Reinert Kjølleberg reparert, vedlikehalde og bygd opp steingardane på bruket. Å ta vare på landskapet har vore ein viktig del av å vidareføra historia på garden.


Jane Brit Sande


Reinert Kjølleberg fekk overrekt den nasjonale kulturlandskapsprisen for sin innsats og sitt engasjement for kulturhistorie og kulturlandskap i sommar. Eigedomens kystline er verna og høyrer til Listastrendene landskapsvernområde. Reinert har gjort ein iherdig innsats for setta i stand og vedlikehalda steingardane, som er typiske kulturminneverdiar i Lista-landskapet.
Reinert tok over garden i 1979. Den gong var det sju kyr på garden. No har han og kona, Marit, 40 mjølkekyr og ein kvote på 330 tonn.

Stein på stein

Det omfattande arbeidet med å bygga opp og vedlikehalde steingardane på Kjølleberg, starta lenge før Reinert kom til verda.


– Far min gjorde det før meg, og eg dilta etter han då eg var liten, seier Reinert.

VIL DU LESE DENNE OG ANDRE ARTIKLAR PÅ NETT?

LES BONDEVENNEN DIGITALT

Abonnementet gir deg tilgang til alle Bondevennen sine artiklar på nett.
Logg inn med brukarnamn og passord.

Allereie digital abonnent? Logg inn her

Ikkje ennå abonnent? Prøv Bondevennen ei veke gratis her!

Er du abonnent på papir og ønsker digital tilgang?
Send oss en epost på post@bondevennen.no

Har du spørsmål angående abonnement?

Kontakt oss på telefon 51 88 72 61 eller send ein e-post til
post@bondevennen.no.