Bondevennens møtekalender

  1. Arrangementer
  2. Hordaland
I dag

KURS OM EIGARSKIFTE PÅ LANDBRUKSEIGENDOM

Hordaland

Kurset vil bli halde på Alver Hotel 2. okt. kl. 19:00. Dette kurset passar for dei som planlegg eller står ovanfor familieeigarskifte av landbrukseigendom og går inn på tema som tidsperspektiv, mellommenneskelege forhold, verdiar, økonomi og sjølve prosessen. Sidan dette kurset blir halde i sentrale strøk, vil føredraghaldaren kome inn på temaet om korleis bonden […]

Ønsker du ditt arrangement under faglag og møte i bladet og i denne kalenderen kan du sende det inn her.