Bondevennens møtekalender

  1. Arrangementer
  2. Sogn og Fjordane
I dag

Sør-Jæren Sau og Geit

Sogn og Fjordane

Den årlege turen, 16.7. – 21.7., går i år til Loen. - Nye Skyliften opp til 1.011 meter i løpet av 5 minutter - Maihaugen i Lillehammer - Telemarkskanalen Det blir og en del andre besøk på rundturen. Nokre plassar igjen. Ta kontakt snarast med Eirik, tlf. 952 08 599, for program.

Nortura: Fagmøte småfe, Selje

Sogn og Fjordane

mandag 25. mars, Furebuda Selje i Sogn og Fjordane, kl. 19:00. Tema: •Sauekontroll/Ammegeitkontroll – foredrag (Demo App og Web) v/Marit Lindtvedt Lystad, Animalia •Info – Nortura, Min Side, leveringsvilkår og lammering Påmelding til Johannes Nedrebø, Nortura, på SMS 905 71 243 – innen 22. mars. Alle er velkomne! Arr.: Nortura

Slakteritur til Nortura Førde

Sogn og Fjordane

Tysdag 29. jan. kl. 09.00 - 18.00, frå Stordal, Norddal, Stranda og Sykkylven. Slakteritur til Nortura Førde for medlemar i krets 56 – Stordal, Norddal, Stranda og Sykkylven. Etter forslag på medlemsmøtet vårt i fjor, så prøver vi på ein fagtur til slakteriet i Førde på tirsdag 29. januar med avreise frå Stranda kl 09.10 […]

Fagdag om klimatiltak i landbruket, Jølster

Sogn og Fjordane

I vår bestemte arbeidsutvalet i Sogn og Fjordane Landbruksselskap å arrangere ein fagdag om bevisstgjering av klimatiltak i landbruket. Fagdagen vert arrangert tysdag 6. november 2018 på Thon Hotel Jølster. Tema for fagdagen er klimatiltak på gardsnivå og korleis desse verkar på klimagassutslepp og på økonomien for bonden. Programmet tek m.a. opp grøfting/drenering og bruk […]

Nortura: TYR med Seminar om ammekuproduksjon, Skei

Sogn og Fjordane

Lørdag 6. okt., Thon Hotel Jølster (Skei), kl. 10.00 - 16.00 TYR Sogn og Fjordane inviterer til SEMINAR OM AMMEKUPRODUKSJON I SOGN OG FJORDANE Program: •10:00-11:00 Nortura sitt arbeid med kåring av oksar og moglegheitene for og få tak i avlsoksar gjennom Nortura sitt nettverk, v/Nortura. •11:00-12:00 Avlsarbeid på kjøtferasane i Norge, v/TYR. •12:00-13:00 Lunsj […]

Ønsker du ditt arrangement under faglag og møte i bladet og i denne kalenderen kan du sende det inn her.