Tiltak for optimalt beite

Tiltak for optimalt beite

God tilgang på god mat gir god produksjon. Dette gjeld både inne i fjøset og ute på beitet. For å få god produksjon på beitet, må me kjenne beitene og legge til rette for mest mogleg smaklege og produktive beiteplanter. Augene dine og erfaringa er viktig!

Tek regien på eigen kvardag

Tek regien på eigen kvardag

Å ha sauene ute heile året er billegare enn å byggje fjøs, og enklare med fôring og lamming, meiner Jenny Johnsen og Sondre Syse i Ulvik. Å flytte flokken gjer dei med mobilen, og «fjøsstellet» føregår i det fri.