Fem års læretid

Fem års læretid

Trygve er ikkje i tvil; han skal drive heimegarden på Undheim. Men først skal han vere i lære på ein gard i Bjerkreim i fem år.

Forebygg mjølkefeber

Forebygg mjølkefeber

Mjølkefeber er framleis ei utfordring som gir store tap både for dyrevelferda og økonomien. No får du tipsa som kan førebygge.

Meir for mjølka i EU

Meir for mjølka i EU

Marknaden for mjølk er optimistisk i Europa og verda. Ein svakt stigande mjølkepris i EU er likevel på langt nær nok til å dekke kostnadsauken til bøndene.

Sparer ikkje på gjødsla

Sparer ikkje på gjødsla

Iris og Jone Sør-Reime ventar på våren. Vigrestad-bøndene er opptekneav å laga godt grovfôr og vil ikkje spara på det som trengst av verkenkonserveringsmiddel eller mineralgjødsel for å få det til.