Glade for at fjøset er bygd

Glade for at fjøset er bygd

Maren og Jon Olav Koldal handla brukt og la inn stor eigeninnsats for å halde kostnadane nede då dei bygde fjøs. Gitt dagens kostnadsbilete, er dei glade for at bygginga er ferdig.

Fem års læretid

Fem års læretid

Trygve er ikkje i tvil; han skal drive heimegarden på Undheim. Men først skal han vere i lære på ein gard i Bjerkreim i fem år.

Forebygg mjølkefeber

Forebygg mjølkefeber

Mjølkefeber er framleis ei utfordring som gir store tap både for dyrevelferda og økonomien. No får du tipsa som kan førebygge.

Meir for mjølka i EU

Meir for mjølka i EU

Marknaden for mjølk er optimistisk i Europa og verda. Ein svakt stigande mjølkepris i EU er likevel på langt nær nok til å dekke kostnadsauken til bøndene.