– Andre alternativ er uaktuelle for oss

– Andre alternativ er uaktuelle for oss

Framtida til vinterlandbruksskulane heng i ein tynn tråd. – Me har ikkje råd til å mista dette tilbodet, seier Siri Ramsnes frå Sauda, som denne vinteren tek agronomutdanninga si hjå Vinterlandbruksskulen i Ryfylke.

Over og ut for vinterlandbruksskulane?

Over og ut for vinterlandbruksskulane?

Rogaland Bondelag vil gjerne ha eit framtidig landbruksutdanningstilbod som inkluderer ei toårig lærlingordning og fagbrev. Dei to vinterlandbruksskulane i fylket fryktar for sin eksistens.

Skolen feilinformerer om mat

Skolen feilinformerer om mat

– Dessverre er mye av det som formidles om landbruket og matproduksjonen i undervisningen direkte feilinformasjon, sier Silje Eckdahl fra Horten.