Den første traktoren kom til Høyvik, ein MF135 med 3-gir og tømmervinsj.
Den kosta 21.000 kroner den gong. Traktoren er framleis i drift.