Bygde nytt fjøs og fekk røyrmjølking og mjølketank.
Planta 1000 nordmannedelgran, som ein av dei første her til lands.