Kjenner du nokon som burde lesa Bondevennen?

Gi oss namna på minst tre potensielle bondevennar, og bli med i trekninga av gåvekort på kr 500,- frå FK-butikken. Vi sender dei to gratis nummer av Bondevennen og eit skriftleg tilbod om abonnement.

Fyll ut skjema for venneverving til høgre, send ein e-post med namn og adresser til post@bondevennen.no eller ring 51 88 72 61.

Hugs å føra opp eige namn og adresse på meldinga.

INNSENDER:

Navn*

Adresse*

Postnummer, stad*

E-post*

Forslag 1:

Navn

Adresse

Postnummer, stad

Forslag 2:

Navn

Adresse

Postnummer, stad

Forslag 3:

Navn

Adresse

Postnummer, stad

Forslag 4:

Navn

Adresse

Postnummer, stad

Eventuell tilleggsbeskjed til oss: