1953

Mjølkemaskin med bensinmotor.

1945

Gummihjul; eit stort framsteg, dei gamle jernhjula bora seg ned i jorda.

1940

Krigen braut ut.