Bjørn Egil Flø engasjerte tilhøyrarane med sitt innlegg: "Big business" på knappe ressursar, under AgriAnalyse sin internasjonale konferanse.

Bjørn Egil Flø engasjerte tilhøyrarane med sitt innlegg: «Big business» på knappe ressursar, under AgriAnalyse sin internasjonale konferanse.

Store utfordringar bankar på dørene i landbruket verda over. Biletet blei måla av Bjørn Egil Flø.

Jofrid Åsland

Forskaren frå NIBIO skildra utfordringar for verdas matproduksjon. Han byrja sitt innlegg under AgriAnalyse sin internasjonale konferanse i Oslo med ei forteljing frå heimegarden sin på Vestlandet. Flø fortalde at dei heime på garden alltid hadde ein pinne i baklomma då dei tynna gulerøter. Då dei skulle inn til matpause tok dei pinnen fram frå baklomma, og skrapte jorda ut av rillene under støvlane. Handlinga gjekk genrasjonar tilbake, mest som ei symbolsk handling. Bøndene visste at jorda på garden var ein knapp ressurs, som måtte vernast.

– Me har balansert på jamnt smalare bommar i større høgde, utan eit einaste tryggingsnett. Prisen er auka utyggheit med varierande prisar, sa Flø om utviklinga i landbruket.

Han etterlyste meir forsking og evne til å tenke utanfor boksen, for å finne rett kurs for næringa både innanlands og i verda.

Du får meir frå den internasjonale konferansen i dei komande nummera av Bondevennen.

Stikkord denne saka: