BN+

Vidsyn: Utsikt over Jæren frå Særheim i Klepp. Januar 2020. Foto: Liv Kristin Sola.


Framtida gir store muligheter til jordbruket i Rogaland. NIBIO er et av verktøya til kunnskapsbasert utvikling.


Arne Sæbø, seniorforsker og leder ved NIBIO Særheim


NIBIO sitt oppdrag retter seg mot en lang rekke aktører innenfor jordbruk, hagebruk, skogbruk og miljø. Det er derfor viktig med god kontakt, helst toveis, med de gruppene vi skal betjene. NIBIO Særheim har utviklet seg mye de siste årene. Staben har økt betydelig, vi har investert i nytt veksthus og oppgradert flere bygninger. I tillegg har vi fått inn mange, store og interessante prosjekter som vil gi spennende ny kunnskap. Denne situasjonen er et godt utgangspunkt for at vi skal være et godt verktøy for landbruket i regionen.
Med en økende verdensbefolkning må vi produsere mye mer mat enn vi gjør i dag. Matproduksjon er en særdeles framtidsrettet næring. Men produksjonen bør skje uten at vi globalt utvider jordbruksarealene. Som minstemål må vi derfor verne om de små jordbruksarealene vi allerede har i Norge.
Vi har ikke jordbruk i Norge for å ta vare på bøndene! Det er maten, drikken og gode liv som er målene. Det kan synes nødvendig å minne om slike banale fakta når den snevreste diskusjonen om billig mat får høy temperatur. Noen av utfordringene i dagens landbruk er store, alvorlige og kompliserte problemer som vi ikke kan presentere enkle løsninger for. Prøver en å gi gode råd, så kan en lett oppdage at det blokkere for et annet (viktig) mål. Jeg nevner her noen av utfordringene i jordbruket og ser på hva NIBIO og forskning kan bidra med i form av verktøy og mulige løsninger.

Klimaendringene

Det haster å gjøre det vi vet må til for å begrense de menneskeskapte klimaendringene! Vi er flinke til å snakke om gode løsninger, men det er verre å faktisk gjøre noe som monner. I 1937 sa Franklin D. Roosevelt at «Når jord ødelegges, går sivilisasjoner til grunne» (fritt oversatt). Den gang ble enorme arealer i Midtvesten i USA utsatt for ødeleggende vinderosjon på grunn av tørke og feilslåtte dyrkingsmetoder. Handlingene som kreves for å unngå virkelig store skader som følge av klimaendringer, vil kreve store ressurser. Jordbruket blir pekt på som ett av problemene, men er også en del av løsningen.

VIL DU LESE DENNE OG ANDRE ARTIKLAR PÅ NETT?

KJØP DIGITALT ABONNEMENT, ELLER PRØV EI VEKE GRATIS

Abonnementet gir deg tilgang til alle Bondevennen sine artiklar på nett.

Allereie digital abonnent? Logg inn her

Har du abonnement på papir er digital tilgang inkludert.
Send oss en epost på post@bondevennen.no for innloggingsdetaljer. 

Har du spørsmål angående abonnement?

Kontakt oss på telefon 51 88 72 61 eller send ein e-post til
post@bondevennen.no.

Stikkord denne saka: , ,