N for revolusjon

N for revolusjon

Har det intensive landbruket møtt veggen? Følg med på nitrogen-konflikten i Nederland. Fundamentale endringer er underveis.

Meiner landbruket blir neglisjert

Meiner landbruket blir neglisjert

Ein forvaltingsplan for det verna Orrevatnet har fått bønder i området til å dra i naudbremsa. – Det er ikkje tatt omsyn til anna enn miljøet, seier bonde Jon Tore Refve.

Stavanger presser plastproblemet

Stavanger presser plastproblemet

Rundballane er ei viktig brikke i grovfôr-logistikken, men plasten er ein verkebyll for mange. No har Stavanger kommune kjøpt inn ti plastpresser, i håp om at det vil bidra til meir gjenvinning av landbruksplast.

Plantar tre langs Håelva

Plantar tre langs Håelva

Håelva er eit ynda vassdrag for laks og elvemusling. Men mange år med flaum, erosjon og jordbruksdrift har prega tilstanden og dyrelivet i elva. No blir det planta tre, med von om betring.