N for revolusjon

N for revolusjon

Har det intensive landbruket møtt veggen? Følg med på nitrogen-konflikten i Nederland. Fundamentale endringer er underveis.

Meiner landbruket blir neglisjert

Meiner landbruket blir neglisjert

Ein forvaltingsplan for det verna Orrevatnet har fått bønder i området til å dra i naudbremsa. – Det er ikkje tatt omsyn til anna enn miljøet, seier bonde Jon Tore Refve.

Stavanger presser plastproblemet

Stavanger presser plastproblemet

Rundballane er ei viktig brikke i grovfôr-logistikken, men plasten er ein verkebyll for mange. No har Stavanger kommune kjøpt inn ti plastpresser, i håp om at det vil bidra til meir gjenvinning av landbruksplast.