Liv laga i kantsona

Liv laga i kantsona

At maten er produsert i Noreg er ikkje nødvendigvis nok. At bønder tek vare på naturen, styrkar også legitimiteten til landbruket.

Vil ha ti prosent av jordbruksjorda

Vil ha ti prosent av jordbruksjorda

Ornitologar vil bruke minst ti prosent av jordbruksjorda til fuglehabitat og inviterer til dialog med landbruksnæringa. Bonde Magne Helleland er sterkt kritisk og fryktar ein dialog på ornitologane sine premiss.

Myra vart til kystlynghei

Myra vart til kystlynghei

Myr eller kystlynghei? Det er ikkje sikkert den offentlege statusen på arealet ditt er ganske slik du trur. Endringa hjå Atle Lende vart oppdag tilfeldig og fekk konsekvensar.