N for revolusjon

N for revolusjon

Har det intensive landbruket møtt veggen? Følg med på nitrogen-konflikten i Nederland. Fundamentale endringer er underveis.