«Nedringt» av nyfikne jærbønder

«Nedringt» av nyfikne jærbønder

Karoline Storflor og mannen Odd Magne Storflor starta landets første gardsutsal av mjølk for tre år sidan. No får ho telefonar frå heile landet frå bønder som vil gjere det same, ikkje minst på Jæren.

Friske kyr gir mjølk i tanken

Friske kyr gir mjølk i tanken

Tine treng meir mjølk og meir feitt. Ta difor godt vare på kua di slik at ho kan yte det ho er god for. – Dette kan bli eit godt år, dersom vi klarer å utnytte kapasiteten, seier Runar Haugland i Tine.

Gulrot framfor pisk

Gulrot framfor pisk

Tine rådgiving si viktigaste oppgåve er å vise bonden moglegheitene dei har, men bonden må sjølv vurdere driftsopplegget sitt basert på ressursane dei rår over, seier Bjørn Halvor Åsland.

Fryktar redusert matproduksjon

Fryktar redusert matproduksjon

Landbruket slapp avgift på raudt kjøt, men regjeringa held fast ved at vi skal endre kosthald. Bondelaget reagerer. – Heile poenget er å nå klimamåla utan å redusere norsk matproduksjon, seier Bodhild Fjelltveit i Bondelaget.

Litt tidleg ute?

Litt tidleg ute?

Kristina Huitfeldt Carlsen ønsker å drive marknadshage i Øyfjell i Vinje, mest 800 meter over havet. No prøver ho ut kva for planter og grønsaker som kan trivast i jorda her, med god råd frå mentor, Tom Harald Eckhell, i ryggen.