Smått er godt – på papiret

Smått er godt – på papiret

Fylkesmenn over heile landet lovar forsterka satsing på små og mellomstore bruk. Mjølkefjøs med 15-30 kyr skal prioriterast, heiter det. Men kvardagen ser litt annleis ut på grasrota.

Vil redusere storfeimporten

Vil redusere storfeimporten

Nortura og Prima har gått sammen for å dekke underskuddet av storfekjøtt, med mål om å redusere importen. Med Tine på laget håper de flere melkebønder vil bidra.

Optimisme i Sogn og Fjordane

Optimisme i Sogn og Fjordane

12 sauefjøs, 12 fjøs til ammeku og 14 nye kufjøs fekk økonomisk støtte i 2017, og i januar i år vart robot nummer 100 i fylket installert i Stryn.