Slakt smart

Slakt smart

Nortura ønsker ein større del av storfeslaktet første halvår og mindre om hausten. – Ikkje umogleg, men det krev bevisstgjering og planlegging, seier Asgeir Svendsen.

Står sterkast i lag

Står sterkast i lag

– Ein balansert marknad og stabil pris kan berre skje om bøndene står i lag, seier Ole Nikolai Skulberg.

Historisk stort lager

Historisk stort lager

Nortura har nærmare 11.000 tonn kjøt på reguleringslager, eit historisk høgt volum. Ifølge direktør for Nortura Totalmarked, er det lite rom for nyetableringar i alle husdyrproduksjonar.