Legg om, ikkje legg ned

Legg om, ikkje legg ned

Mjølkebønder på Agder står i kø for å selje mjølkekvotane. – Eg er overraska over at så mange vurderer å slutte. No må me unngå ei utarming av distrikta, seier Siri Kvam Haugland i Nortura.

– Det finst berre moglegheiter

– Det finst berre moglegheiter

Agrovisjon er ein nyttig møteplass, i følgje landbruksdirektøren i matfylket Rogaland, Geir Skadberg. – Følg med, les deg opp og søk kunnskap der du kan, seier han.