Jærlaga vil ha oppdatert smitteregelverk

Jærlaga vil ha oppdatert smitteregelverk

Ringorm, fugleinfluensa, og storfetuberkulose. Bøndene i Rogaland har fått bryne seg på bandlegging og smitte-angst. Med konstant smitterisiko er det viktig at erstatningsregelverket fungerer. Her er det ein del å gå på, meiner bondelaga på Jæren.

N for revolusjon

N for revolusjon

Har det intensive landbruket møtt veggen? Følg med på nitrogen-konflikten i Nederland. Fundamentale endringer er underveis.