Internasjonal handel er ingen garanti

Internasjonal handel er ingen garanti

I haust kom Riksrevisjonen med sterk kritikk for korleis norske styresmakter har skjøtta sjølvforsyninga av mat dei siste tjue åra. No stiller samlege parti på Stortinget seg bak kritikken.

Trur på halvparten norsk

Trur på halvparten norsk

Støre-regjeringa vil auke sjølvforsyninga frå 40 til 50 prosent. – Eit realistisk mål, meiner landbruksminister Geir Pollestad. Til våren legg han fram Stortingsmeldinga om korleis det skal skje.

Meir norsk frukt? – Opp til staten

Meir norsk frukt? – Opp til staten

Staten har bedt bøndene om å produsere meir frukt og grønt. – Produsentane har gjort jobben sin. No er det opp til staten å gjere sin skjerv for å auke salsvolumet, utfordrar Leif Øie i Grøntprodusentenes samarbeidsråd (GPS).

Jærlaga vil ha oppdatert smitteregelverk

Jærlaga vil ha oppdatert smitteregelverk

Ringorm, fugleinfluensa, og storfetuberkulose. Bøndene i Rogaland har fått bryne seg på bandlegging og smitte-angst. Med konstant smitterisiko er det viktig at erstatningsregelverket fungerer. Her er det ein del å gå på, meiner bondelaga på Jæren.