Trur på robotisering av jordbruket

Trur på robotisering av jordbruket

Spesialrådgivar i NIBIO, Arne Bardalen, meiner betre agronomi, meir presis teknologi og betre utnytting av ressursane kan bidra til å auke grasavlingane med 20 prosent.

Flaum og kronprinsbesøk

Flaum og kronprinsbesøk

Wenke Frøydis Tengesdal og Aleksander Tengesdal opplevde svært dramatiske timar under storflaumen på Tengesdal i Bjerkreim.

Store vassmengder på Vestlandet

Store vassmengder på Vestlandet

Her er nokre glimt frå dei store vassmengdene som prega Vestlandet i helga.
Har du bilete, film eller erfaringar du vil dele med oss? Send dei til post@bondevennen.no