Viktig ressurs, men…: Halm er bra til ammekua, men bare i rette mengder. Foto: Istock

Skal du få store kalver, må rette mineraler og vitaminer inn i kosten også til kua.

Ingvild Steinnes Luteberget

Fôring av ammekyr handler om mer enn bare vomfyll og sein slått. Kviger som skal bli ammekyr må følges godt opp, og få tilpasset fôring. Halm er en ressurs i ammekuproduksjonen, men må brukes med omhu. Dette er både Fagsjef Drøv i Felleskjøpet, Ann-Lisbeth Lieng, og veterinær Per Kristian Groseth, opptatt av.
Denne uken får du del 2 av podcastepisoden om fôring av ammeku. Du får høre om vitamin- og mineraltildeling, sykdomsforebygging og det som skal til for å ha en frisk besetning med ammekyr, som avvenner store kalver.

Du finn Bondevennens podcast der du lyttar til podcast eller på bondevennen.no/pod

Stikkord denne saka: