I dag blir det gitt dispensasjon for import av eple- og pæretrær på særskilte vilkår.

I dag blir det gitt dispensasjon for import av eple- og pæretrær på særskilte vilkår.

Landbruksministeren vil ha import av eple- og pæretrær. Hun mener at dette vil gi fruktdyrkerne muligheten til å øke salgsinntekta med omkring 19.000 kroner per dekar og år de første seks åra etter utplanting.

 

Anne Kari Grimstad

 

I dag er det for lite norsk frukt i sesongen. Det lages lite produksjonsklare trær for utplanting i norske frukthager, og mye av grunnen er dyrkingsforholdene her i landet. Landbruksministeren mener at import av slike trær vil gjøre at fruktdyrkerne kan fornye frukthagene sine raskere, og øke avlingene.

I dag blir det gitt dispensasjon for import av eple- og pæretrær på særskilte vilkår. Denne ordningen vil en gjøre permanent ved å åpne for kontrollert import basert på EUs strengeste regler. Slik vil en ta hensyn til plantehelse og unngå utbrudd av plantesjukdommen pærebrann.

Mattilsynet er ikke redd for at import av frukttrær vil gi større fare for plantesjukdommer. De mener at næringa sjøl vurderer fordelene ved import til å være større enn farene.

Nå vil Mattilsynet sende ut på høring et utkast til endring av regelverket for plantehelse. Fram til en får en permanent importordning, fortsetter en med dagens midlertidige ordning.

Kilde: NRK Hordaland 12. august 2014.

Stikkord denne saka: