Meir norsk frukt? – Opp til staten

Meir norsk frukt? – Opp til staten

Staten har bedt bøndene om å produsere meir frukt og grønt. – Produsentane har gjort jobben sin. No er det opp til staten å gjere sin skjerv for å auke salsvolumet, utfordrar Leif Øie i Grøntprodusentenes samarbeidsråd (GPS).

Vil selge meir sognefrukt

Vil selge meir sognefrukt

Fruktbønder på vestlandet fryktar dei vil tape i konkurransen mot meir lettdrivne bruk i aust. No krev dei at politikarane har ein bevisst strategi for å auke salet av norsk frukt, ikkje berre produksjonen.

Rekordår for frukt

Rekordår for frukt

Det bognar av frukt i norske frukthagar. No er det på tide å utvide sesongen av norske eple og pærer i butikk, meiner Leif Øie i GPS.