Lars Petter Bartnes

Lars Petter Bartnes fikk varierende tilbakemeldinger om årets jordbruksavtale. (Foto: Eirik Stople)

 

– Vi forhandler med en mindretallsregjering som har en annen landbrukspolitikk enn stortingsflertallet, innledet leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, under årsmøtet på Lillehammer.

 

Eirik Stople

 

– Grunnlaget for årets oppgjør ble lagt ved bruddet i fjor. Det ble tydelig markert at Regjerings politikk ikke har flertall på Stortinget. Sjelden har Stortinget kommet med så krass kritikk av en Regjering med hensyn til å rette seg etter Stortingets flertall, sa Bartnes.

 

 Etter innledende generaldebatt kommenterte Bartnes følgene innspill:

 Investeringsbehov i mjølkeproduksjonen: Det er behov for mer investeringsmidler for omstilling i mjølkeproduksjonen. Løsdriftskravet i 2024 fører til et stort behov for investeringsstøtte til små og mellomstore mjølkeproduksjonsbruk som i dag driver i båsfjøs.

 

Økt satsing på forskning og utvikling (FoU): En framtidsnæring må ha kraft til å fornye seg. For å kunne utføre samfunnsoppdraget trenger vi økt satsing på FoU.

 

Tilskott til lammeslakt: Mangel på prosess i lammeslaktsaken står ikke til noe særlig karakter. Dette skal vi som organisasjon lære av. Det stod en samlet næring bak omleggingen. Vi gjorde en vurdering ut fra dette. Vi beklager de negative utslaga for noen i omstillingsåra og for de som går ut av næringa eller slutter med sau. Nå er det viktig å komme videre. Det trenger vi bistand til.

 

Ut av sandkassa: Nå må vi konsentrere oss om de store utfordringene til norsk jordbruk, med fokus på rammevilkår, jfr internasjonale handelsavtaler og regjeringa sin utfordring av nasjonal politikk.

 

Korn og kraftforpolitikken: Dette politikkområde blir mer og mer krevende å balansere. Da det ikke var mulig å få gjennomslag for å øke kraftforprisen hadde vi ikke mer å gi på kornprisen. Vi erkjenner et en god økonomisk utvikling i kornprisen er viktig for en samlet bærekraftig norsk matproduksjon. Innen for den økonomiske budsjettrammen var det ikke mulig å komme videre i år.

 

Mer marked, mindre budsjett: Vi ser en utvikling der mer av inntektene kommer fra markedet og mindre tas av budsjettmidler.

 

Bartnes utfordret årsmøtet til å komme med innspill til prosessen som nå settes i gang med utvikling av nytt næringspolitisk program.

 

 

 

Stikkord denne saka: