En norsk ku hadde atypisk BSE, skriver Mattilsynet på sine nettsider. (Foto: Illustrasjonsfoto.)

En norsk ku hadde atypisk BSE, skriver Mattilsynet på sine nettsider. (Foto: Illustrasjonsfoto.)

EUs referanselaboratorium i England bekrefter at en norsk 15 år gammel ku hadde atypisk BSE (kugalskap).

Eirik Stople

Påvisningen av BSE har ingen betydning for mattryggheten og det er like trygt å spise kjøtt og drikke melk som før. Den aktuelle kua er avlivet og destruert.

 I tillegg til restriksjoner i besetningen som den aktuelle kua sto i har Mattilsynet ilagt restriksjoner på fire dyr som faller inn under disse kategoriene. To i Sør-Trøndelag, ett i Nord-Trøndelag og ett i Oppland. Dyrene vil bli avlivet og destruert. Siden det viste seg å være atypisk BSE, er det ikke nødvendig med videre smittesporing.

 

For mer informasjon, se: Bekreftet atypisk BSE hos norsk ku. (Ekstern lenke)

Kilde: Mattilsynet

Stikkord denne saka: